Menu

Uw lidmaatschap van de Bewonersvereniging Bosweide

bosweide-logo.pngDe Bewonersvereniging Bosweide is op 20 januari 2000 opgericht om de belangen te behartigen van de eigenaren van een woning of een appartement in Park Boswijk, het huidige Bosweide.

Bosweide betreft het deelplan 8 van buitenplaats Ypenburg. In dit deelplan zijn ruim 600 villa's en 3 appartementsgebouwen gerealiseerd.

In mei 2004 is de naam van de vereniging officieel gewijzigd van Kopersvereniging Boswijk naar Bewonersvereniging Bosweide. Tevens is de doelgroep van de leden verbreed van eigenaren naar bewoners. Dus ook als u een woning huurt kunt u lid worden.

Doelstelling van de vereniging is de belangenbehartiging en de bevordering van het wonen en welzijn van haar leden.
De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
• Het verstrekken van informatie (o.a. via deze website en de Bosweide editie in Wijkkrant Ypenburg)
• Het voeren van overleg met betrokken instanties (o.a. de gemeente Den Haag)
• Het organiseren van bewonersactiviteiten

Momenteel zijn er meer dan 415 bewoners lid van onze vereniging! Indien u naast uw fraaie woning of appartement ook betrokken wilt zijn bij de opbouw van een fijne woonomgeving en wilt profiteren van de voordelen, die wij vanuit onze collectiviteit kunnen bewerkstelligen, dan kunt u zich op eenvoudige wijze bij ons aanmelden.

Formulier lidmaatschap bewonersvereniging Bosweide
Het lidmaatschapsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar en wordt jaarlijks automatisch verlengd tot schriftelijk voor 1 januari wordt opgezegd.
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering en bedraagt vanaf 2012 20,- euro per jaar. Het bankrekeningnummer van de bewonersvereniging Bosweide is: NL08ABNA0565664646

U kunt zich ook opgeven door onderstaand formulier in te vullen en in te leveren op het scretariaat:
Bewonersvereniging Bosweide

Serpentine 1
2496VR
Den Haag

Flyer Bosweide (NL)
Flyer Bosweide (NL)
Flyer Bosweide (ENG)
Flyer Bosweide (ENG)