Menu

Het bestuur

Het Bestuur

Onder het motto "voor en door Morgenweide" is begin 2001 een aanzet gedaan richting de Buurtvereniging Morgenweide. Vergroten van de betrokkenheid, elkaar leren kennen, gezamelijk problemen aanpakken, leuke dingen organiseren, een aanspreekpunt richting de gemeente en andere instanties waren de belangrijkste redenen om de buurtvereniging in het leven te roepen. 

Voorzitter   Peter Brouwer
Secretaris   Janny Hoogduijn-Bakker
Penningmeester   Jaap Witteveen
Algemeen bestuurslid   Nico van Geest
Coordinator Vrijwilligers   Irene Hessing

Het bestuur is te bereiken via email:  

De statuten van onze vereniging kunt u hier downloaden.

Doelstelling:

Het Bestuur van Wijkvereniging Morgenweide en haar vrijwilligers willen de bewoners van de wijk zoveel mogelijk betrekken bij de wijkactiviteiten.  Ook zien zij het als taak de belangen van de bewoners zo optimaal mogelijk te behartigen.  Men tracht bruggen te bouwen tussen de allochtone en autochtone bevolking  om door gezamenlijke inspanning te komen tot een samenleving en woonomgeving waarin  iedereen, jong en oud, zich prettig voelt.