Menu

Bestuur

Doelstelling:
BO Singels heeft als doelstelling het leefbaar houden van de wijk Singels door middel van het organiseren van activiteiten en een stukje belangenbehartiging, niet voor individuele zaken natuurlijk, maar voor een groter geheel, om een paar items te noemen, groen, parkeren, spelen, overlast, veiligheid etc.


Leden zijn de bewoners van "Singels", deel uitmakend van de wijk "Ypenburg" te Den Haag.

Om dit doel te bereiken worden activiteiten of projecten ten uitvoer gebracht.
De belangrijkste activiteiten zijn onder andere de Buitenspeeldag in juni, Halloween in oktober en diverse kerstactiviteiten in december. BO Singels ondersteunt initiatieven vanuit bewoners, als voorbeeld noemen wij het project Job4U (meer informatie hierover leest u in de nieuwsbrief of onder de knop buurtnieuws).

Gebied Singels:
De wijk Singels is het gebied van de Bieremalaan tot aan de Laan van Hoornwijck voor de tram.
Voor dit gebied is er Bewonersorganisatie Singels en organiseert zij zoals hierboven aangegeven een aantal leuke activiteiten voor jong en oud.

Het bestuur:
Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende bestuursleden:

Voorzitter vacant
Secretaris Marjolein Ancher
Penningmeester Jacqueline de Beauvesier Watson
Bestuurslid Evelyn Hipke
Bestuurslid Ron Zuiderwijk
Bewonerslid

Jacqueline van den Akker

Bewonerslid

Michel van Duijse

      

BestuurSingels
Vlnr. Evelyn, Marjolein, Jacqueline en Ron


Tevens kent BO Singels een aantal commissies/(werk)groepen.


Commissies/(werk)groepen:

BO Singels kent nog een aantal commissies/(werk)groepen die vanuit het bestuur dan wel zelfstandig functioneren, te weten:

Activiteiten Contact bestuur is Jacqueline de Beauvesier Watson
BuurtPreventieTeam (BPT) Contact bestuur is Jacqueline de Beauvesier Watson
Nieuwsbrieven Contact bestuur is Evelyn Hipke
Website/mail Contact bestuur is Michel van Duijse
Vrijwilligers Contact bestuur is Marjolein Ancher

Ondersteuning bestuur:

Het bestuur wordt bij sommige groepen of projecten ondersteund door een professional (bewonersondersteuner). Hij of zij begeleidt de commissie, werkgroep of het project:

BuurtPreventieTeam KomSa – Marjon Rijnders
Straatvertegenwoordigers VOOR Welzijn – Nils van Teilingen    Contact met bestuursleden:

Wilt u iets aan ons kwijt voor wat betreft de leefomgeving in Singels, of een stukje voor de krant of wilt u ook iets doen voor uw eigen buurt, mail ons dan op


Wilt u mee doen in het bestuur dan kunt u mailen naar: