Menu

Bestuur

De vereniging stelt zich ten doel de belangen te behartigen en het wonen en welzijn te bevorderen van de leden zijnde de bewoners van een woning (appartementen daaronder begrepen), gelegen in de woonbuurt "Bosweide", deel uitmakend van de wijk "Ypenburg" te Den Haag.

Om dit doel te bereiken dient een groot aantal activiteiten ten uitvoer gebracht te worden. De belangrijkste activiteiten zijn onder Doelstellingen van de vereniging nader geformuleerd. Het bestuur bestaat momenteel uit vier bestuursleden. Tevens kent de vereniging een aantal commissies, die het bestuur ondersteunen.

De commissies bestaan uit meerdere personen. De diverse commissies zijn belast met het uitvoeren van specifieke activiteiten. 

Het bestuur

Voorzitter   Rolf van Kouwen
Secretariaat   Tomas Raming
Communicatie   Tomas Raming
Algemeen   Thelma Bachet
Penningmeester   Hans van Bruggen
Ledenadministratie   Harm van Beek
Groenbeheer   Björn Hakansson

 

 

Doelstellingen van de vereniging

De Bewonersvereniging Bosweide is op 20 januari 2000 opgericht om de belangen te behartigen van de eigenaren van een woning of een appartement in Bosweide. In Bosweide zijn ruim 600 villa’s en 3 appartementsgebouwen gerealiseerd.

De doelstellingen van de vereniging zijn o.a.:

 • *het verstrekken van bewonersinformatie aan leden en aspirant-leden; het met de betrokkenen (onder andere gemeente en gemeentelijke instellingen) voeren van overleg omtrent het beheer en onderhoud van het openbaar gebied, in het bijzonder in Bosweide;

 • *het met de betrokkenen instanties voeren van overleg (onder andere gemeente en gemeentelijke  instellingen, nutsbedrijven, openbaar vervoerbedrijven, politie, brandweer) omtrent de voorzieningen  ten behoeve van de bewoners;

 • *het gezamenlijk verrichten van bewonersactiviteiten met een sociaal, recreatief, educatief of  cultureel doel.

 • De evenementencommissie

  De evenementencommissie Bosweide organiseert de evenementen in de wijk Bosweide.Elk jaar worden er voor de kinderen diverse activiteiten georganiseerd zoals paaseieren zoeken met pasen, een lampionenoptocht met St. Maarten en de intocht van Sinterklaas. Voor de volwassenen worden er ook de nodige activiteiten georganiseerd gericht op sociale cohesie zoals o.a. het volleybaltoernooi, de Bosborrel en de Nieuwjaarsborrel.

       
  Leden  
  Marlilyn Pieters
      Wendy van Velzen
      Helewise Hentzen
      Heidi Fock
      Mickey Moll
      Danielle van der Hek
       
       
  Facebook   Facebookpagina evenementencommissie
  E-mail  

  Webredactie: