Menu

Het bestuur

Welkom op de website van de Bewonersorganisatie De Bras

Buurt "De Bras" bestaat uit de project-deelplannen; Hout & Plantage, Brasserhout, De Brasacker en Biesland. Samen vormen deze deelplannen een buurt van Ypenburg. Ook de woningen langs de Middelweg en de Dwarskade maken deel uit van De Bras.

Er zijn veel vrijwilligers actief in De Bras, vaak zijn zij begonnen binnen een eigen kopervereniging en zijn nu actief voor de overkoepelende bewonersorganisatie.

 

Tijdens de eerste bijeenkomst op 16 mei 2006 is "Bewonersorganisatie De Bras" opgericht en heeft een "Lagerhuis" discussie plaatsgevonden om de onderwerpen die spelen in de buurt in kaart te brengen.

 

Bewonersorganisatie De Bras, een organisatie voor en door bewoners

•om de bewoners te kunnen vertegenwoordigen in overleg met de gemeente over voorzieningen, openbaar vervoer etc.
•om ervoor te kunnen zorgen dat de inwoners van De Bras geïnformeerd worden en kunnen meedenken over allerlei zaken in Ypenburg en De Bras in het bijzonder
•en nog belangrijker: om goed contact tussen bewoners onderling te stimuleren, een belangrijke voorwaarde om prettig samen te leven in onze buurt.


Bewonersorganisatie De Bras werkt samen met -, en als koepel fungeren voor -, de reeds bestaande kopersverenigingen en eventuele andere initiatieven van bewoners in De Bras. De bewonersorganisatie werkt niet met lidmaatschappen, er hoeft dan ook geen contributie te worden betaald.

 

Contact

Om e-mail spam zoveel mogelijk te beperken publiceren wij geen e-mail adres. U kunt hier klikken om met het bestuur in contact te treden.