Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.


Topics - tba

Pagina's: 1 2 [3]
31
Eneco / Update: test lekkage-beveiliging "Dantaet"
« Gepost op: 24-06-2013, 23:01 »
Er hebben zich 14 bewoners aangemeld voor deelname aan de test met de door Eneco gevonden beveiliging (de "Dantaet"). In eerste instantie had Eneco 5 woningen uitgekozen. In overleg met Eneco stond ik ook op de lijst, zodat ik de test van nabij zou kunnen volgen.

Helaas bleek bij de eerste inbouwpoging dat de onderdelen te groot (kunnen) zijn voor de ruimte in de meterkast. Ook al omdat Eneco het apparaat wil inbouwen aan de kant waar de cv leidingen de afleverset uitkomen, en niet aan de kant van de hoofdkranen, wat een logischere plek zou zijn(*). Nu onderzoekt Eneco of er ook kleinere onderdelen (m.n. de flowmeters) gebruikt zouden kunnen worden.

Eneco heeft ook besloten om niet tevoren al 5 woningen te kiezen, maar om alle voor de test aangemelde woningen te inspecteren, om te bekijken waar de beveiliging (de "Dantaet") wel direct ingebouwd kan worden. Pas tijdens/na die inspectie is duidelijk of en waar het apparaat ingebouwd wordt, en of er wel 5 geschikte woningen zijn.

Tijdens het gesprek hierover bleek dat Eneco nu ook werkt aan het ontwerp van een andere afleverset: met een warmtewisselaar voor de cv. (In Duitsland wordt iets dergelijks op veel plaatsen standaard toegepast, zie bv http://www.stadtwerke-karlsruhe.de/swka-de/PDF/Service/Infomaterial/Produkte/Fernwaerme_Kompaktstation.pdf). Dat zou het systeem in huis een stuk veiliger maken, omdat het hete water van Eneco dan niet meer door het hele huis stroomt (alleen nog in de meterkast). Dat is in ieder geval een positieve ontwikkeling.

We houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Theo Barenbrug

(*) Eneco redeneert dat als ze de beveiliging inbouwt bij de hoofdkraan, dus direct waar het hete water het huis in komt en dus in het deel waar Eneco verantwoordelijk voor is, dat Eneco dan ook de beveiliging zou moeten betalen. Volgens ons maakt dat niets uit, omdat Eneco sowieso een veilig systeem zou moeten leveren voor het geld dat we ervoor betalen. Deze discussie loopt voorlopig nog wel even...

32
Eneco / Inspecties Eneco: maak uw afspraak!
« Gepost op: 14-06-2013, 16:15 »
Eneco heeft de afgelopen weken 1900 bewoners aangeschreven voor het uitvoeren van een inspectie van de meterkast op lekkage of lekkagegevaar.

Eneco voert deze grote steekproef uit, naar aanleiding van de lekkagemeldingen, om te onderzoeken waar en waardoor meterkast-lekkages ontstaan. (Lekkages ontstaan ook verderop in huis, maar Eneco gaat er (nu nog) van uit dat zij enkel verantwoordelijk is voor lekkages in de meterkast, en onderzoekt daarom die andere lekkages niet.)

In de brief werden die 1900 bewoners gevraagd om een nummer te bellen voor het maken van een afspraak voor de inspectie. Nog slechts een deel van de aangeschreven bewoners heeft gereageerd.

Laat deze kans op een extra controle van uw mederkastinstallatie niet ongebruikt voorbij gaan. De resultaten kunnen Eneco en u helpen bij voorkomen van verdere (meterkast)lekkages.

Kortom: heeft u ook zo'n brief gehad? Bel Eneco (088 - 89 55 000) en maak die afspraak!

Met vriendelijke groet, mede namens de bewonersverenigingen en BPY,
Theo Barenbrug

33
Eneco / Tussenstand lekkages
« Gepost op: 04-06-2013, 10:47 »
Inmiddels zijn er 160 meldingen van lekkages van de stadsverwarming ontvangen, waarvan:

16 lekkages met schades van € 10.000 – € 200.000+, totale schade € 600.000+,
41 lekkages met schades van € 1.000 – € 10.000, totale schade € 100.000+,
104 lekkages met schades van minder dan € 1.000; gemiddeld plm. € 200 per geval. Dit is de voorlopige tussenstand, want er komen nog steeds meldingen binnen.

34
Eneco / Voldoende testwoningen aangemeld
« Gepost op: 22-05-2013, 22:54 »
Er zijn voldoende testwoningen aangemeld. Deze zijn aan Eneco doorgegeven. Eneco kiest op dit moment de meest geschikte test-woningen uit, op basis van de volgorde van aanmelding, de ligging van de woningen in de wijk en de verbinding van de aangemelde woningen met de tussenstations van de stadsverwarming.

Wie betaalt de beveiliging als die inderdaad voldoet? Het is het belangrijkst dat onze woningen nu eerst zo vlot mogelijk beter worden beveiligd. In een volgend stadium, zodra bekend is of de beveiliging voldoet en wat aanschaffen en installeren in grote hoeveelheden kost, komt vervolgens de vraag "wie zal dat betalen" aan de orde. U weet al hoe wij hierover denken... In kleine hoeveelheden komt de aanschaf en installatie van de beveiliging die nu getest wordt neer op plm. € 1000 per woning.

Met vriendelijke groet,
Theo Barenbrug

35
Eneco / Testwoningen voor de lekkage-beveiliging
« Gepost op: 29-04-2013, 15:17 »
Eind april spraken we met medewerkers van Eneco:

Eneco heeft een mogelijke lekkage-beveiliging gevonden, en wil deze in 5 woningen testen. Er zijn daarom 5 stuks besteld, om in 5 woningen te plaatsen (zie foto). Deze beveiliging sluit in geval van een lek de toe- en afvoer van heet water af.

De test is nodig om te zien of de gevonden beveiliging in onze verwarming echt voldoet, voordat deze op grote schaal wordt aangeboden. Voor die tests wil Eneco deze 5 systemen graag aanbrengen in 5 verschillende soorten woningen, en zoekt nog vrijwilligers met appartementen en tussenwoningen (rijtjeswoningen). Let op: het gaat om testexperimenten, en de test duurt een jaar, om het apparaat bij alle mogelijke “warmtevragen” te testen. Eneco betaalt natuurlijk de kosten van de tests. Eneco medewerkers zullen bij de testwoningen regelmatig langs komen om de apparatuur te controleren en tests uit te voeren, onder andere een gecontroleerde test-lekkage, om te zien of het apparaat zijn werk goed doet. Er zijn voldoende testwoningen aangemeld.

Eneco kiest op dit moment de meest geschikte test-woningen uit, op basis van de volgorde van aanmelding, de ligging van de woningen in de wijk en de verbinding van de aangemelde woningen met tussenstations.

Wie betaalt de beveiliging als die inderdaad voldoet? Het is het belangrijkst dat onze woningen nu eerst zo vlot mogelijk beter worden beveiligd. In een volgend stadium, zodra bekend is of de beveiliging voldoet en wat aanschaffen en installeren in grote hoeveelheden kost, komt vervolgens de vraag "wie zal dat betalen" aan de orde. U weet al hoe wij hierover denken... In kleine hoeveelheden komt aanschaf en installatie van de beveiliging die nu gestest wordt neer op plm. € 1000 per woning.

Met vriendelijke groet,
Theo Barenbrug

36
Afgelopen vrijdag spraken we met medewerkers van Eneco:

Een paar dagen niet thuis, en het gaat niet vriezen? Sluit de hoofdkraan van de aanvoer. Het lijkt erop dat lekkages meestal ontstaan als de verwarming aan is, door uitzetten en weer krimpen van verzwakte koppelingen/ringen. Als de hoofdkraan dicht is, gaat de verwarming niet aan.

1.  Verlaat u uw huis voor enkele dagen, sluit dan de (rode) hoofdkraan van de aanvoer van de stadsverwarming. Is er geen kleurcode? Het gaat om de hoofdkraan van de warmste van de twee dikke (meerstal geisoleerde) leidingen. Dat kunt u goed voelen. Lijken de dikke leidingen even warm, zet dan even de verwarming of heetwaterkraan aan, dan wordt de aanvoerleiding snel warmer.  

2.  De afvoerkraan (blauw) mag volgens Eneco niet dicht. Temperatuurschommelingen in huis (bv door de zon) zorgen voor flinke drukschommelingen in uw verwarmingsleidingen als beide kranen dicht zijn. Dit is niet goed voor de koppelingen. Uit een ontvangen lekkage-ervaring lijkt dit ook te kloppen.

3.  Gaat het vriezen? Hoofdkranen open laten. Als uw huis te koud zou worden loopt u kans op bevriezing van de waterleiding of verwarmingsleidingen. Dan bent u nog verder van huis. Bent u alleen overdag weg en ’s avonds weer thuis, zet dan tijdens uw afwezigheid de thermostaat op de stand “voorkom bevriezing”, ongeveer 7 °C. Dit ziet er op veel thermostaten uit als een ijskristal. Meestal koelt een huis niet zover af in een halve dag, dus u voorkomt daarmee dat de verwarming aan slaat als u niet thuis bent.

4.  Heeft u een lekkage? Sluit dan wel zo snel mogelijk beide hoofdkranen, omdat ook door de afvoerleiding water uw huis in kan stromen.

Inderdaad, deze oplossingen zijn zeker nog niet ideaal, maar zij kunnen in ieder geval deels voorkomen dat uw verwarming gaat lekken als u niet thuis bent. Nu wachten op de test van de gevonden beveiliging. Als u kunt, meld dan uw woning aan voor de test.

Met vriendelijke groet,
Theo Barenbrug

37
Eneco / Reactie op stappenplan Eneco over lekkages en beveiliging
« Gepost op: 25-04-2013, 23:05 »
Op 20 maart stuurden wij een brief naar de heer Kersloot, met daarin de visie van de slachtoffers van lekkages op Ypenburg, als reactie op een samenvatting van een eerder gesprek met medewerkers van Eneco. Op die brief hebben we nog geen antwoord gehad. Omdat Eneco nu een brief naar het BPY heeft gestuurd met daarin dezelfde visie, die volgens ons onjuist is, plaatsen we ons eerdere antwoord hier. Dit antwoord is nog helemaal actueel:


Geachte heer Kersloot,                                        

Vriendelijk dank voor uw brief van 22 februari j.l. over het “overleg beveiliging binneninstallatie” met een weergave van onze bijeenkomst in februari te Rotterdam, en de visie van Eneco Operations.

Wij zijn blij dat Eneco, net als wij, zich zorgen maakt over de beveiliging van de stadsverwarmingssystemen; dat u dit in uw brief onderschrijft, en dat uw medewerkers een onderzoek uitvoeren naar de kwaliteit van twee opties voor een delta Q-beveiliging. Dit vormt een goede gemeenschappelijke basis voor onze gesprekken. Wij horen in april graag wat de bevindingen zijn.

Het onderwerp van uw brief is “overleg beveiliging binneninstallatie”. Wij denken dat het goed is om met name die aspecten nog eens duidelijk te vermelden, die in de bespreking door ons naar voren zijn gebracht, maar die wij in uw brief niet terugvinden. Graag belichten we deze aspecten hieronder. Verderop geven wij dan wat meer informatie over nieuwe ontwikkelingen, o.a. de inventarisatie van lekkages in onze buurt, die aantonen dat het niet om incidenten gaat.

Ten eerste betrof onze vraag naar een goede beveiliging niet alleen de beveiliging van de binneninstallatie, maar van de gehele installatie, dus ook het deel (van de afleverset en daaromheen) in de meterkast. Dit hebben wij tijdens het gesprek duidelijk aangegeven. Hiervoor zijn goede redenen. Onder de lekkages op Ypenburg komen meerdere lekkages in de meterkast voor. Ook in Veenendaal betrof de lekkage in juni 2012, waarbij een moeder en haar twee kinderen 3e graads brandwonden opliepen, een lekkage in de meterkast.

De vele meldingen van lekkages uit onze buurt, en de in het gesprek besproken overwegingen voor de meest geëigende plaats voor de onderzochte beveiliging geven geen aanleiding om het deel van de installatie in de meterkast anders te behandelen dan de rest van de installatie in de woning, zoals uw brief nu suggereert.

Wij bespraken verder dat er fysiek in de meterkast net zo veel ruimte aan de kant van de dienstleiding aanwezig is om een beveiliging aan te brengen, als aan de kant van de c.v.-binnenleidingen. Er is dus geen intrinsieke reden dat de onderzochte beveiliging niet in de meterkast opgenomen zou kunnen worden.

In het gesprek begrepen wij dat de bewoners geen beveiliging mogen plaatsen op de daarvoor meest geëigende plaats: in de meterkast, direct waar de stadswarmteleidingen het huis binnenkomen, omdat Eneco voor dit deel verantwoording draagt, en de beveiliging dan wellicht ook zou moeten betalen. De goede redenen om de beveiliging aan te brengen direct op de plek waar de stadswarmteleiding de woning binnenkomt, onderbouwt dus feitelijk onze stelling dat Eneco verantwoordelijk is voor de aanleg van de beveiliging. Dit punt missen wij in uw brief.

Er is nog een andere belangrijke reden waarom wij de warmteleverancier verantwoordelijk houden voor een goede beveiliging van het systeem. Dat is de berekening van het tarief voor stadswarmte. Dit belangrijke punt missen wij ook in uw samenvatting:

Wij hebben in het gesprek zeer duidelijk aangegeven dat stadswarmtegebruikers al alle kosten betalen voor een veilig systeem. We betalen namelijk via het Niet Meer Dan Anders principe voor een compleet, veilig, conventioneel aardgas-systeem, met respectievelijk gasaansluiting, hoogrendement-ketel, schoorsteen, en de installatie en het onderhoud van dit systeem. Stadswarmtegebruikers betalen dus al voor een systeem waar bij een lekkage maximaal enkele emmers heet water uit lopen.

Het veilige systeem waar wij als stadswarmtegebruikers al jaren voor betalen, hebben wij echter nog steeds niet ontvangen. Het gebrek aan een goede beveiliging van ons stadswarmtesysteem is daarom volgens ons niet in overeenstemming met het Niet Meer Dan Anders beginsel. Met de huidige kennis over de vele lekkages op Ypenburg dringen wij er op aan dat wij als stadswarmtegebruikers nu ook echt de functionaliteit, met name de veiligheid, krijgen waar we in feite al jaren voor betalen. Dit punt willen wij in april graag verder bespreken.

Vanwege de financiële en uitvoeringstechnische consequenties is door ons in het gesprek ook verzocht de problematiek en de te kiezen aanpak onder de aandacht te brengen van het hogere management van Eneco, en bij het platform van de federatie Energie Nederland, om te komen tot een landelijke regeling voor veilige stadsverwarmingssystemen. Wij zijn blij dat dit punt in het gesprek ter sprake kwam en in uw brief ook wordt genoemd, en willen graag vernemen wat de resultaten hiervan zijn.

Door uw medewerkers werd in ons gesprek het stadswarmtenet vergeleken met de gewone water- en gasleiding, waar evenmin een beveiliging op zit. Deze vergelijking gaat wat ons betreft mank, omdat dergelijke leidingen aan strenge keuringseisen van het KIWA en GIVEG moeten voldoen, terwijl de c.v. leidingen in de stadswarmtewoning enkel voldoen aan fabrieksspecificaties, die zijn afgegeven voor gebruik in een conventioneel, gesloten c.v. systeem. Dit gaven wij ook tijdens het gesprek al aan. Qua potentiële schade moet stadswarmte eerder worden vergeleken met het elektriciteitssysteem, waar wel een aardlekschakelaar op zit, die de aanvoer van elektriciteit stopt bij kortsluiting. De vergelijking met de HR-ketel werd ook gemaakt. Ook daar zitten meerdere beveiligingen standaard op, zowel m.b.t. de wateruitstroom als de gastoevoer.  Los daarvan kan ook de gevolgschade van koud water niet eenvoudig worden gelijkgesteld met die van heet stadsverwarmingswater, aangezien de stoomontwikkeling daarbij tot veel grotere gevolgschades leidt.

Ten slotte geven wij een samenvatting van de laatste resultaten van het buurtonderzoek naar lekkages van de stadsverwarming. Er blijkt dat de grote lekkages geen “incidenten” zijn. Wat ons betreft is het reëel om zeer bezorgd te zijn, niet alleen voor materiële schade maar ook voor lichamelijk letsel:

In een steekproef van 600 woningen op Ypenburg is huis aan huis geflyerd, met de vraag om alle lekkages van de stadsverwarming te melden. Uit de resultaten blijkt dat in minstens 6% van deze 600 woningen in de eerste tien jaar na de oplevering al een lekkage van de stadsverwarming heeft plaatsgevonden, en dat in de helft, dus in 3% van de woningen, sprake is van één of zelfs meer serieuze lekkages van de stadsverwarming. In de nog lopende steekproef staat de teller nu op een tussenstand van 37 lekkages:
 7 lekkages met schades van € 10.000 – 120.000, totale schade € 250.000+,
12 lekkages met schades van € 1000 - 10.000, totale schade € 30.000+,
18 lekkages met schades van minder dan € 1000, gemiddeld € 200 per geval.
Deze steekproef is representatief voor Ypenburg. U zult bijvoorbeeld ook op de hoogte zijn van de recente lekkage aan de Vermeulenlaan (geschatte schade ca € 50.000), die niet in het gebied van de steekproef ligt. In ons volgende gesprek zullen wij een gedetailleerder overzicht van de binnengekomen meldingen van deze bewoners kunnen laten zien.

Uit de meldingen blijkt dat de lekkages vrijwel altijd zijn ontstaan in het uit de bouw originele c.v. systeem. Uit het grote aantal gemelde lekkages, en het relatief grote aantal forse lekkages daaronder, trekken wij de conclusie dat het inpandige systeem kennelijk niet voldoende bestand is tegen de normale gebruiksomstandigheden. In onze laatste bespreking werd een (maximale?) druk van 6 bar genoemd. Dit lijkt ons erg hoog, ook als die druk slechts af en toe wordt bereikt. Daarnaast meldden buurtbewoners watertemperaturen van 86 °C.

Eneco vereist bij elke aansluiting altijd een installatietekening en een opgave van de erkende installateur. Voor zover wij kunnen nagaan is hier bij alle systemen op Ypenburg aan voldaan. Wij hebben dan ook de indruk dat vanuit dit startpunt Eneco niet kan volstaan met verwijzen naar verantwoordelijkheid van de bewoners wanneer het de binneninstallatie betreft. Deze installaties zijn immers door Eneco goedgekeurd en daarna door een erkend installateur aangelegd.

Dit punt willen we in onze volgende vergadering graag verder bespreken, ook in samenhang met de gehanteerde installatievoorschriften. De c.v. leidingen in de woningen zijn namelijk grotendeels uitgevoerd met transparante kunststof leidingen, zonder metalen versterkingsmantel, zoals bv in Duitsland verplicht is. Zou het kunnen dat de huidige gebruiksomstandigheden feitelijk een veel robuuster systeem vereisen dan de nu in de woningen aanwezige systemen?

Sinds de groeiende lijst met meldingen uit onze eigen buurt binnenkomt, maken wij, en de bovengenoemde slachtoffers van lekkages die de oplossing van dit probleem aan ons hebben toevertrouwd, zich steeds meer zorgen over de veiligheid van onze gezinnen. De vrouw in Veenendaal liep samen met haar twee kinderen 3e graads brandwonden op. Gezien de frequentie van dergelijke lekkages hier in de buurt kan iets dergelijks bij ons in huis of iets verderop ook gebeuren.

Wij willen daarom zoals afgesproken in april graag verder praten over de effectiviteit van de gevonden oplossingen, over mogelijk vlotte implementatie, en over maatregelen die bewoners nu al kunnen nemen om de kans op lekkages te verkleinen. Hiertoe willen we u vragen om ons zo spoedig mogelijk een aantal datasuggesties in april toe te sturen om ons gesprek te kunnen voortzetten.

Met vriendelijke groet, namens de slachtoffers van stadsverwarmingslekkages op Ypenburg,
Dr Th.M. Barenbrug38
De tussenstand voor geheel Ypenburg is nu 140 meldingen van lekkages aan de stadsverwarming, waarvan:
15 lekkages met schades van € 10.000 – € 120.000, totale schade € 375.000+
38 lekkages met schades van € 1.000 – € 10.000, totale schade € 100.000+,
87 lekkages met schades van minder dan € 1.000; gemiddeld ca. € 200 per geval.

Er zijn drie lekkages van conventionele cv's op aardgas gemeld, terwil ongeveer 14% van de woningen op Ypenburg een aardgasaansluiting heeft.

Zeer grote lekkageschades zoals de 15 gemelde komen bij aardgas-cv helemaal niet voor. Grote schades, zoals de 38 gemelde komen nauwelijks voor. Ook kleine lekkages naar verhouding veel minder plaats bij conventionele verwarming dan bij stadsverwarming.

Intussen is Eneco begonnen om met verschillende groeperingen afzonderlijke gesprekken te voeren. In ieder geval spreekt Eneco met vertegenwoordigers van de slachtoffers van lekkages (= onze groep), en ook met "het bewonersplatform BPY", over verschillende onderwerpen.

Eneco laat onze groep binnenkort de gevonden beveiliging zien. In een eerder stadium zagen we hem al op papier en hebben de werking besproken. Als dit systeem werkt zoals beloofd kan het een behoorlijke verbetering van de veiligheid bieden. Dit keer willen we bespreken hoe bewoners zich nu al beter tegen lekkages kunnen beschermen. Daarover volgt binnen enkele dagen meer informatie op deze site.

Met het BPY heeft Eneco besproken dat zij de warmtetarieven wil verhogen maar geen beveiliging wil betalen. Dit bericht, in de vorm van een brief van Eneco, zal op de BPY site worden geplaatst. Het is niet duidelijk of BPY hier al echt tegen heeft geprotesteerd of dat zij dat pas gaat doen als bewoners protesteren. Dat zullen we op de site wel zien. Verder zal Eneco zo'n 1200 woningen aan een onderzoek onderwerpen wat betreft lekkageveiligheid, om zwakke plekken te vinden.

In een vijftal woningen wil Eneco met de beveiliging concrete tests gaan uitvoeren. Als die tests positief uitvallen kunnen bewoners zo'n beveiliging kopen, zegt de brief.

Volgens ons is dit niet in overeenstemming met de principes van de Warmtewet, waarin het warmtetarief wordt bepaald op basis van een compleet en veilig conventioneel systeem op aardgas (HR-combiketel, aardgasaansluiting, schoorsteen, etc.) inclusief alle daarbij benodigde onderhoud. Ook hebben alle huizenkopers op Ypenburg al 2 à 3000 euro betaald voor een combiketel die ze niet hebben, het zogenaamde "vermeden kosten principe". Wij hebben dus al voor een veilig systeem betaald en betalen daar nog elke maand voor, en vinden daarom dat elke warmtewoning op Ypenburg zo'n beveiliging gratis moet krijgen.

Het is nu nog niet duidelijk hoe dit zich verder gaat ontwikkelen:

Wij zijn blij dat onze acties en brieven Eneco en de bewonersverenigingen eindelijk hebben aangezet tot actie. Alle klachten daarvoor werden van beide kanten de afgelopen tien jaar als "incidenten" afgedaan.

We zijn blij dat er een beveiliging gevonden is, en dat er tests zullen worden uitgevoerd.

We denken echter dat een tariefsverhoging onterecht is (in veel van de lekkagereacties staat ook dat de inzender nu meer geld kwijt is aan stadsverwarming dan in een vorig huis met aardgasverwarming, terwijl het huidige huis beter geisoleerd is)

Wij vinden het ook onterecht dat warmteklanten een betere beveiliging zelf zouden moeten betalen.

We wachten nog even af of het BPY in een later stadium alsnog zal aansturen op een door Eneco betaalde beveiliging en een tarief gebaseerd op vergelijking met de werkelijke kosten van aardgasgebruik.

We schrijven hier zeer binnenkort wat u nu al kunt doen om de lekkagekans te verkleinen.

Met vriendelijke groet, namens alle lekkageslachtoffers,
Theo Barenbrug

39
Eneco / Meld hier lekkages van uw verwarming op Ypenburg
« Gepost op: 20-03-2013, 02:41 »
Beste medebewoners,

In verband met recente lekkages aan de stadsverwarming in onze wijk vragen we alle bewoners die al een lekkage (groot of klein, recent of niet, met of zonder schade, in de meterkast of elders, in originele of aangepaste delen) van hun verwarming hebben gehad, deze lekkage te melden.  

We vragen zowel aan de bewoners met stadsverwarming als aan de bewoners met verwarming op aardgas (HR combiketel e.d.) om alle lekkages van de afgelopen jaren te melden. Dit om eventuele verschillen in kaart te kunnen brengen.  

Uit een steekproef van plm 600 woningen met stadsverwarming op Ypenburg blijkt dat in 5 à 6% daarvan lekkages zijn opgetreden, waarvan ongeveer de helft met schades oplopend tot vele tientallen duizenden euro's. Bij de grotere lekkages kwamen flinke hoeveelheden heet water vrij. Dit resultaat wekt de indruk dat stadsverwarming nog niet veilig genoeg is.

Er is voor zover bekend nog geen letselschade opgetreden, maar gezien de hoge watertemperaturen (70-90 °C) en het relatief grote aantal lekkages is dit niet ondenkbaar. Om Eneco en de politiek te overtuigen dat de stadsverwarming in onze huizen beter beveiligd moet worden, is een zo compleet mogelijke lijst met de lekkages op Ypenburg van groot belang.

Welke lekkages melden? ALLE lekkages:

Grote en kleine lekkages, zowel recente lekkages als die van jaren geleden, schade of geen schade, lekkages in het originele verwarmingssysteem en die in latere aanpassingen, zowel lekkages in de meterkast als die verderop in huis.
 
Kortom: meld aub alle lekkages van uw verwarming via dit formulier.

Let op: belangrijk nieuws melden we op dit forum.

Met vriendelijke groet,
Theo Barenbrug,
Boswinde 76,
Ypenburg

40
Eneco / Ontbreken veiligheidsvoorziening stadsverwarming Ypenburg
« Gepost op: 23-01-2013, 17:35 »
Bent u slachtoffer van een lekkage van het stadsverwarmingssysteem of kent u iemand die dit heeft meegemaakt, lees dan door. We proberen te werken aan een oplossing.

In een van de woningen in de buurt Bosweide, aan de Guirlande, is op 29 december j.l. een breuk ontstaan in het origineel geleverde warmteverdelingssysteem van de stadsverwarming van Eneco. De bewoners waren niet thuis. De gevolgen waren zeer ernstig.

Omdat het inpandige verwarmingsnet niet is afgescheiden van het stadsverwarmingsnet of anderszins is beveiligd, liep de woning vol heet water en stoom, dat zich door het dak en de buitenmuren naar buiten perste. De woning zal naar verwachting deels moeten worden herbouwd. De inboedel is grotendeels verloren gegaan. Gelukkig is er geen letselschade opgetreden. Bij navraag in de buurt blijkt dat in meerdere woningen forse schades, in de orde van vele duizenden tot tienduizenden euro's, zijn geleden door lekkage van de stadsverwarming. Tot op heden zijn ons op Ypenburg nog geen letselschades bekend.

Dit bericht wordt mede in samenspraak met vertegenwoordigers van de buurtverenigingen geplaatst. Om de ernst van de situatie in kaart te brengen zoeken wij alle bewoners van Ypenburgse woningen met stadsverwarming die ook slachtoffer zijn van een leidingbreuk met (meer of minder) materiele en of letselschade.

Heeft u een lekkage gehad, ook zonder schade, kijk dan naar het andere bericht op dit forum, waar de link staat waarmee u dit kunt melden.

Kent u een buurtbewoner die slachtoffer is van een lekkage van de stadsverwarming, wijs hem aub op dit bericht, zodat wij met alle relevante informatie het gesprek met Eneco aan kunnen gaan.

Op dit forum zullen we regelmatig een update plaatsen over de stand van zaken.

Met uw hulp kunnen wij de veiligheid van het stadsverwarmingssysteem verhogen!

Met vriendelijke groet,
Th. Barenbrug

Pagina's: 1 2 [3]