Ypenburg.nu

General Category => Huisregels forum => Topic gestart door: Robheid op 19-07-2009, 23:37

Titel: Huisregels forum gebruik Ypenburg.nu
Bericht door: Robheid op 19-07-2009, 23:37
Door te posten op dit forum, gaat u automatisch akkoord met de volgende regels:

Omgangsvormen
Het is voor ons van groot belang dat onze leden zich thuisvoelen op Ypenburg.Nu en alles wat hieraan is gelineerd. Graag willen wij je vragen hier rekening mee te houden in de wijze waarop je met elkaar communiceert op de forums. Ga op een vriendelijke en respectvolle manier met elkaar om. Ben je het niet eens met elkaar, geeft niets. Probeer elkaar te overtuigen met argumenten of respecteer een andere mening.

Postings en opmerkingen waarin - bewust of onbewust- aangezet wordt tot conflicten c.q. verstoring van onze discussie's stellen wij niet op prijs. Er zal ingegrepen worden als wij constateren dat individuele leden of groepen hiertoe aanzet geven. Het is niet toegestaan anderen via deze site te kwetsen, belasteren, of te bedreigen.

Als je het gevoel hebt onjuist te worden benaderd door een mede-lid, probeer dit dan eerst onderling op te lossen. Lukt dit niet of wil je dit niet, dan kun je ten aller tijden de beheerder(s) van de betreffende rubriek inschakelen, d.m.v. de optie: 'Meld dit bericht' , onderaan het betreffende bericht.
 
Gebruikers accounts
Het is niet toegestaan om je aan te melden onder meer dan één account. De beheerders van Ypenburg.Nu hebben mogelijkheden om dit te vergelijken. Als het bewijs of vermoeden bestaat dat je gebruik maakt van meer dan één account, zullen de ongewenste accounts verwijderd worden en afhankelijk van de situatie kunnen wij besluiten je enige overgebleven account definitief te blokkeren.

Nieuw aangemaakte accounts kunnen, na het posten van berichten, niet verwijdert worden zonder toestemming van de moderators.

Als je om wat voor reden dan ook problemen ondervindt met je huidige account, meld je dan niet aan met een tweede account, maar neem contact op met webmasters van Ypenburg.Nu, zodat je probleem verholpen kan worden.

Verkopen
Het is niet toegestaan het forum te gebruiken om zaken te promoten en of te verkopen. Hiervoor hebben wij een marktplaats waar u kosteloos dit soort zaken kan aanbieden en of promoten.
 
Adverteren
Het eigenhandig plaatsen van commercieële berichten is NIET toegestaan op Ypenburg.Nu.
Als u een commercieel produkt wilt promoten op Ypenburg.Nu, dan bieden wij hiervoor diverse mogelijkheden aan.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de stichting Wijkportaal

Plaatsen van recenties
In het forum is het niet meer toegestaan om uitingen, positief of negatief, te plaatsen over ondernemers op Ypenburg. Berichten met onderwerpen als "Het eten is lekker bij..." of "mijn bestelling was niet compleet bij..." mogen dus niet. Voor recensies verwijzen wij derhalve naar de daarvoor bestemde sites als iens.nl

Neutrale uitingen mogen wel, bijvoorbeeld: "...is te koop bij...".

Vermelding van web-links
Het is toegestaan links naar of vermeldingen naar commercieële website's op te nemen in je postings, mits de informatie die daar te vinden is relevant is voor de betreffende discussie of onze leden in het algemeen. Het mag echter geen commercieël doel dienen.

Het is niet toegestaan (commerciële en niet-commerciële) links of vermeldingen op te nemen in je signature (handtekening die onder elke posting van je verschijnt) en je User Title (gebruikers-titel).
 
Vermelding van email-adressen
Hoewel het is toegestaan je persoonlijke email-adres te posten op onze forums, raden wij dit af. Als je graag hebt dat mede-leden je kunnen bereiken op je persoonlijke email-adres, dan kun je dit instellen in je gebruikers-opties. Op die manier kunnen leden je via Ypenburg.Nu mailen, zònder dat het nodig is je email-adres in een bericht te plaatsen.

Niet alleen waarborg je hiermee je eigen privacy, maar je voorkomt ook dat je email-adres wordt misbruikt. Door de publicatie van je email-adres op een (geheel of gedeeltelijk) openbaar forum zoals bij  Ypenburg.Nu maak je het erg makkelijk voor SPAMMERS om je email-adres te achterhalen. De kans bestaat dat je email-adres op deze wijze wordt toegevoegd aan mailing-lijsten, met als gevolg dat je geconfronteerd wordt met ongewenste reclame in je mailbox.

Cross Posting
Onder 'Cross-posten' wordt verstaan : het plaatsen van dezelfde informatie/inhoud (volledig of gedeeltelijk) in 2 of meer postings. We begrijpen dat sommige onderwerpen thuis kunnen horen in meer dan 1 rubriek: we vragen je om hier rekening mee te houden en je posting te plaatsen daar waar deze het beste past.
 
'Bumping' discussie's (threads)
“Bumping” een discussie houdt in dat je een posting plaatst in een ver-ouderde discussie, met als doel het 'omhoog halen' van de discussie in het overzicht, om zodoende de zichtbaarheid te vergroten. Hoewel er omstandigheden bestaan waarin het begrijpelijk is dat dit gebeurd, moet hier met mate gebruik van worden gemaakt. Als de beheerders bepalen dat er geen enkele reden is om een 'bump' uit te voeren, dan bestaat er een goede kans dat je posting wordt verwijderd en je een waarschuwing krijgt.
 
'Off-topic' postings
Off-topic postings zijn berichten die geen verband hebben met het oorspronkelijke onderwerp van de discussie. Hoewel we ons realiseren dat er in discussie's vaak diverse onderwerpen kunnen ontstaan, willen we graag zien dat je je houdt aan het oorspronkelijke onderwerp. Als er een nieuw onderwerp ontstaat in een al bestaande discussie, open hiervoor dan een nieuwe discussie. Off-topic berichten in de reguliere rubrieken kunnen aangepast of verwijderd worden door de beheerder.
Als je over een onderwerp wilt praten welke niet thuishoort in de reguliere rubrieken, post deze dan in de 'Ditjes en datjes'-rubriek.
 
Gebruik de zoek-functie
Ypenburg.Nu bevat meer dan tientallen onderwerpen en honderden postings. Vóórdat dat je een nieuw onderwerp plaatst, verzoeken wij je gebruik te maken van de zoek-functie. De kans is groot dat het onderwerp reeds besproken is en je in de bestaande discussie's je antwoord vind.
 
Gebruik de juiste titels
Het is belangrijk dat je zorgt voor een passende titel voor je bericht/onderwerp. Onze leden vinden vaak de onderwerpen die zij zoeken aan de hand van het doorbladeren van de onderwerp-titels, óók als ze hierbij de zoekmachine gebruiken.
De beheerders kunnen besluiten onderwerp-titels aan te passen, als dit de duidelijkheid ten goede komt. Hiervan word je niet op de hoogte gesteld.
 
Gebruik de juiste rubrieken
Plaats je berichten in de daarvoor bestemde rubrieken. Als je een bericht plaats welke niet thuishoort in de betreffende rubriek, dan zal deze na verloop van tijd verplaatst worden door de beheerder. Mocht je al een nieuw bericht hebben geplaatst in de juiste rubriek, laat de Moderator dan weten dat je voorgaande bericht verwijderd kan worden.

Als je een bericht wilt plaatsen welke in meerdere rubrieken thuis zou kunnen horen, schat dan zèlf in in welke rubriek deze het beste past.
 
Overtreding richtlijnen
Overtreding van deze richtlijnen heeft (afhankelijk van de ernst ervan) als gevolg dat je bericht aangepast of verwijderd wordt en de eventueel ontstane discussie wordt gesloten. Daarnaast zal je een waarschuwing ontvangen. Bij een 2e overtreding volgt er een nieuwe waarschuwing. Als er na deze laatste waarschuwing nogmaals een overtreding wordt begaan, zul je definitief geblokkeerd worden op het forum van Ypenburg.Nu. Indien dit niet voldoende blijkt, zal uitsluiting van de gehele site volgen.

Als je ziet dat iemand een overtreding begaat in zijn of haar posting, meldt dit dan aan de beheerder. Gebruik hiervoor de optie: 'Meld dit bericht' , onderaan het betreffende bericht.

Als wij misbruik van Wijkportaal Ypenburg.Nu constateren, kunnen wij ervoor kiezen mail-berichten, private messages en andere vormen van communicatie openbaar te maken op het openbare forum, afhankelijk van de ernst van de situatie.
 
Vrijheid van meningsuiting
Stichting Wijkportaal hecht groot belang aan de vrijheid van meningsuiting van onze forum deelnemers. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van alle berichten op het Ypenburg.Nu Forum, zoals de forumberichten (postings), privé-berichten (private messages) én email-berichten die via het Ypenburg.Nu Forum verstuurd worden, ligt dan ook bij het desbetreffende forummer. Postings met een rasistische inhoud zullen worden verwijderd, het bestuur van Wijkportaal zal hier tevens aangifte bij politie doen.

Stichting Wijkportaal en alle andere (non-profit) organisaties gekoppeld aan Ypenburg.Nu zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van berichten in het forum.