Menu

De Bras: Geslaagde ledenbijeenkomst, duurzame afvalscheiding en bezoek stadsdeeldirecteur

20190118_212133.jpgVrijdagavond kwamen bestuur en leden van Buren van De Bras bij elkaar in brasserie H’eerlijk in buurthuis De Yp. Voorzitter Walter van Krieken heette iedereen welkom. Er was een korte terugblik op 2018 en de leden gaven blijk van waardering voor de veelheid aan activiteiten en de wijze waarop die waren gerealiseerd.

Voor 2019 werden, naast het vastgestelde activiteitenprogramma, ook nieuwe initiatieven aangedragen zoals aandacht voor OV-bereikbaarheid van de wijk, een straten-sporttoernooi, nordic walking en stilte/bid-momenten voor bewoners. Informatie/communicatie over acties o.g.v. algemene belangenbehartiging krijgt in 2019 ook meer aandacht en uit het publiek werd direct hulp geboden dit te realiseren. 

Voor het thema Duurzame afvalscheiding was Michiel van Esch van de gemeente te gast. Hij stond stil bij ervaringen en resultaten van de huidige afvalscheidingsmethodiek. Penningmeester Wilco Vendrig had enquêteresultaten die uitwezen waar bewoners wel of geen interesse in hadden. Uit de levendige discussie en voors en tegens was iedereen het erover eens dat de ideale manier van duurzame afvalscheiding niet bestaat.

Het basis-uitgangspunt is er wel: 100% kwaliteit van ingezamelde PMD (plastic-metaal-..) zodat deze recyclebaar is en GFT zodat deze composteerbaar is. Via de huidige inzamelingsmethode is met name het merendeel van ingezamelde GFT van te slechte kwaliteit (met name veel plasticvervuiling) en wordt deze uiteindelijk bij het restafval vernietigd. Een aantal bewoners gaat nu samen met Michiel aan de slag om een pilotproject met buren te starten waarbij PMD, GFT en rest-afval op specifieke plekken in een deel van de straat komen te staan zodat bewoners beter bewust zijn wat in welke container kan worden gedaan.

Tijdens de NJ-borrel praatte men nog lang en gezellig na over diverse onderwerpen en was er ook tijd om persoonlijk kennis te maken met de bezoekende kersverse stadsdeeldirecteur Petra Sevinga.

Activiteiten van Buren van De Bras worden ook in 2019 gerealiseerd door vrijwilligers in samenwerking met  hoofd-sponsor-partners: Gemeente Den Haag, Buurthuis De Yp, Crea-kids De Yp, Brasserie H’eerlijk en Voorwelzijn. Voor meer informatie zie www.burenvandebras.nl .

IMG-20190119-WA0015.jpg
IMG-20190119-WA0014.jpg
IMG-20190119-WA0011.jpg
20190118_203643.jpg

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn