Menu

Gazon vervangen voor beplanting Rijsbes

dophei.jpgDe gemeente werkt hard aan een schoon, heel, veilig en duurzaam Den Haag. Een stad die nooit echt
af zal zijn omdat onze samenleving telkens vernieuwt en voortdurend andere eisen stelt. Bij u in de
straat willen wij het gazon vervangen voor beplanting.

Gazon Rijsbes
Het gazon wordt nu veeI gebruikt door honden, door de overlast van uitwerpselen is een ander gebruik niet mogelijk. Dit is onwenselijk en niet hoe Den Haag haar wijk- en buurtgroen wil. Door het gazon te veranderen met bloemrijke beplanting brengen wij meer kleur en fleur aan in uw woonomgeving.

Met uw ideeën, mening en inzet kunnen we meer kleur en fleur aanbrengen in uw woonomgeving. Na ontvangst van de ideeën wordt een beplantingsplan gemaakt en laten we de werkzaamheden inplannen. Het gazon wordt verwijderd en de grond wordt bewerkt voor aanplant. De hagen langs de erfgrenzen
en langs de ondergronds containers blijven behouden.

Meebeslissen
Graag ontvangen wij uw ideeën voor de beplanting. Zodra aIle ideeën verwerkt zijn, laten we u weten welk beplantingsplan wordt uitgevoerd. De uitvoering
van de werkzaamheden zijn gepland in het voorjaar.

DPZ2017.507 Rijsbes Gazon vervangen voor beplanting.pdf Bewonersbrief gazon vervangen door beplanting Rijsbes

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn