Menu

Kerstgroet van de Vrienden van Biesland

vrienden.JPGBeste Vriend,

Het was even stil rond het nieuwe bestuur van de Vrienden van Biesland, maar stilte betekent niet dat we niets doen.
We moesten even op zoek naar onze positie als bestuur, maar we hebben die nu ruimschoots gevonden.
Achter de schermen is er hard gewerkt en vergaderd.

In 2017 zullen wij u met vaste regelmaat met nieuwsbrieven op de hoogte houden.
De eerste nieuwsbrief komt met een nieuw logo en we geven dan ook meteen aan dat de nieuwe website klaar is.

Nieuwsgierig naar wat het bestuur nog meer heeft gedaan de afgelopen maanden? Hieronder geven wij een kleine opsomming:
*Er is hard gewerkt aan het verder ontwikkelen van de Buytenhouttafel:Er zijn meerdere bijeenkomsten geweest van de initiatiefgroep Buytenhouttafel i.o. en initiatief van VvB.
*Gesprek met de wethouder van Pijnacker, de heer J. van Staalduinen, ter oriëntatie hoe de gemeente hierin samen gaat werken.
*Een gesprek met Judith Westerink van Wageningen University & Research Environmental Research (Alterra).
*Start voorstel besproken en voorgelegd aan de ondernemersfondsen.
*Er is zowel bij het Ondernemersfonds in Pijnacker als in Delft een presentatie gegeven over ons voorstel hoe de tafel verder op te tuigen en ook aan de slag te gaan met de omgevingsvisie voor ons (deel)gebied in Buytenhout west.
*Beide aanvragen zijn onder voorwaarden toegekend. Naar aanleiding van de toekenning is wethouder Van Staalduinen nogmaals bezocht om afspraken te maken hoe beiden gemeentes hierin samen gaan werken en faciliteren.
*Er hebben ook 2 evenementen plaatsgevonden waarop wij aanwezig waren om in gesprek te gaan met Vrienden en waar we ook wervingsacties hebben gedaan. Dat waren het foodfestival op Hoeve Biesland en op de Bieslanddagen.
*We hebben als Vrienden van Biesland tevens deel genomen aan de cursus: Gastheer van het landschap georganiseerd door IVN samen met de provincie.
*We bezochten als VvB in het provinciehuis de bijeenkomst van het transitieteam Duurzame landbouw.
*Als VvB zijn we ook actief in de gebruikersgroep van Balij en Bieslandse Bos waar dit jaar veel aandacht uitging naar de eventuele komst van windmolens in de Balij.
*We bezochten de bijeenkomst van de uitgifte van de 10 ha nieuw in te richten polder van Biesland om de ontwikkelingen in ons gebied op de voet te volgen.
*We hebben samen met de voorzitter van de klankbordgroep, Hans Nuiver van SBB, nagedacht hoe we in 2017 verder willen gaan met dit overleg (meer invloed).
*VvB heeft tweemaal gesprekken gevoerd met o.a. Ingrid ter Woorst Hoogheemraad van Delfland over de mogelijkheid om mee te denken in oplossingen in het gebied om de waterkwaliteit van het zwemwater in Delftse Hout en Dobbeplas duurzaam te verbeteren door gebruikmaking van partijen in het gebied. Zoals bijvoorbeeld afzet van de bagger en weer gebruiken van water/windmolens.
*De VvB als verbinder: Er zijn diverse gesprekken geweest met partijen in het gebied om te verkennen hoe we meer kunnen gaan samenwerken.

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN DUURZAAM 2017!

Ge Kleiweg (voorzitter)
Rob Brandenburg (penningmeester)
Frans Bosman (secretaris)
Joke Kraan (activiteiten commissie)
Lisa van Leeuwen (begeleiding)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn