Menu

Nieuws van de Vrienden van Biesland

unnamed.jpgOp 8 februari was onze "jaarvergadering" in de Yurt, op de Uijlenburg. Buiten storm en slagregens, binnen een stevige discussie. Het bestuur presenteerde namelijk de uitkomsten van een heroriëntatie die het heeft gemaakt.

Deze zijn dat het bestuur wil stoppen met de Stichting Vrienden van Biesland. Deels ingegeven doordat er geen drie tot vier nieuwe bestuursleden zijn te vinden. Maar ook  om inhoudelijke redenen.

De inhoudelijke redenen zijn kort samengevat:

  • Er zijn taken weggevallen, zoals het ondersteunen van het project Boeren voor Natuur.
  • De zelfstandige stichting BieslandDagen die de vrienden in 2013 hebben opgericht, blijft de jaarlijkse BieslandDagen organiseren.
  • Dubbelingen van doe-activititen van de Vrienden met andere vrijwiligersorganisaties (zoals Vogelwacht Delft en de KNNV)  die deze ook organiseren; even goed en frequenter.
  • Het speelveld dat veranderd is door nieuwe groene, maatschappelijke ondernemers zoals Buitenleelft, De Papaver en BuytenDelft die eigen activiteiten uitbreiden en ontwikkelen op terreinen waarop ook de Vrienden actief zijn (geweest)zoals educatie.
  • De provincie, gemeenten en Staatsbosbeheer zien de Bieslandse Polder als een onderdeel van BuytenHout. Ze maken plannen voor het hele gebied qua inrichting en beheer die hun effect hebben op de polder. De polder als aandachtsgebied is als het ware te klein geworden.

Het bestuur is samenvattend van mening dat door deze zaken de toegevoegde waarde van de Vrienden te beperkt is. Een alternatief waaraan het bestuur werkt is een Raad voor BuytenHout waarin de groene organisaties samenwerken en gezamenlijk activiteiten kunnen ondernemen.
De reactie van de bijeenkomst was tweeërlei. Aan de ene kant begrip voor de redenering van het bestuur. Aan de andere kant waren er vrienden die duidelijk tegen het opheffen van de stichting zijn. De streekgebonden belangen van de polder komen dan onvoldoende naar voren en het draagvlak van de polder onder de mensen zal sterk dalen. De polder verliest aan kracht. Er werd verder gepleit voor een andere, nieuwe visie die de Vrienden meer binden kan.

Het volgende is op de bijeenkomst afgesproken:
Er is ruimte voor initiatieven voor een doorstart van de Vrienden. Iedereen - alleen of gezamenlijk met anderen - kan bij het bestuur een schriftelijk (beknopt) plan indienen voor een nieuwe aanpak voor de vrienden. Met een voorstel voor een 3-4-tal nieuwe bestuursleden, waaronder een voorzitter en een penningmeester. Uiterlijk  31 maart.  

Het huidige bestuur en de kandidaatsbestuursleden kunnen dan overleggen over een doorstart.


Na afloop van de bijeenkomst waren er weliswaar Vrienden die de intentie hadden om met voorstellen te komen, maar ideeën voor een nieuwe aanpak en/of aanmeldingen voor bestuursfuncties zijn en blijven hard nodig. Graag! In dat verband, wanneer je vragen of opmerkingen hebt, kun je contact opnemen met  Eric Biesmeijer, 015-3694980; .

Met vriendelijke groet,
 
Eric Biesmeijer
(waarnemend voorzitter)

Deze zijn dat het bestuur wil stoppen met de Stichting Vrienden van Biesland. Deels ingegeven doordat er geen drie tot vier nieuwe bestuursleden zijn te vinden. Maar ook  om inhoudelijke redenen.

De inhoudelijke redenen zijn kort samengevat:

  • Er zijn taken weggevallen, zoals het ondersteunen van het project Boeren voor Natuur.
  • De zelfstandige stichting BieslandDagen die de vrienden in 2013 hebben opgericht, blijft de jaarlijkse BieslandDagen organiseren.
  • Dubbelingen van doe-activititen van de Vrienden met andere vrijwiligersorganisaties (zoals Vogelwacht Delft en de KNNV)  die deze ook organiseren; even goed en frequenter.
  • Het speelveld dat veranderd is door nieuwe groene, maatschappelijke ondernemers zoals Buitenleelft, De Papaver en BuytenDelft die eigen activiteiten uitbreiden en ontwikkelen op terreinen waarop ook de Vrienden actief zijn (geweest)zoals educatie.
  • De provincie, gemeenten en Staatsbosbeheer zien de Bieslandse Polder als een onderdeel van BuytenHout. Ze maken plannen voor het hele gebied qua inrichting en beheer die hun effect hebben op de polder. De polder als aandachtsgebied is als het ware te klein geworden.

Het bestuur is samenvattend van mening dat door deze zaken de toegevoegde waarde van de Vrienden te beperkt is. Een alternatief waaraan het bestuur werkt is een Raad voor BuytenHout waarin de groene organisaties samenwerken en gezamenlijk activiteiten kunnen ondernemen.
De reactie van de bijeenkomst was tweeërlei. Aan de ene kant begrip voor de redenering van het bestuur. Aan de andere kant waren er vrienden die duidelijk tegen het opheffen van de stichting zijn. De streekgebonden belangen van de polder komen dan onvoldoende naar voren en het draagvlak van de polder onder de mensen zal sterk dalen. De polder verliest aan kracht. Er werd verder gepleit voor een andere, nieuwe visie die de Vrienden meer binden kan.

Het volgende is op de bijeenkomst afgesproken:
Er is ruimte voor initiatieven voor een doorstart van de Vrienden. Iedereen - alleen of gezamenlijk met anderen - kan bij het bestuur een schriftelijk (beknopt) plan indienen voor een nieuwe aanpak voor de vrienden. Met een voorstel voor een 3-4-tal nieuwe bestuursleden, waaronder een voorzitter en een penningmeester. Uiterlijk  31 maart.  

Het huidige bestuur en de kandidaatsbestuursleden kunnen dan overleggen over een doorstart.
Na afloop van de bijeenkomst waren er weliswaar Vrienden die de intentie hadden om met voorstellen te komen, maar ideeën voor een nieuwe aanpak en/of aanmeldingen voor bestuursfuncties zijn en blijven hard nodig. Graag! In dat verband, wanneer je vragen of opmerkingen hebt, kun je contact opnemen met  Eric Biesmeijer, 015-3694980;.

Met vriendelijke groet,
 
Eric Biesmeijer
(waarnemend voorzitter)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn