Menu

Toelichting op wijzigingen kruispunt Brassershoutweg – Brasserskade

situatieschets.png
Achtergrond herinrichting Brasserskade

Met het gereed komen van de Braslaan in 2012 is de ringstructuur Ypenburg-Nootdorp helemaal klaar. Via deze ring zijn de aangrenzende woongebieden van beide gemeenten goed bereikbaar. Aanleg van de ringweg was noodzakelijk, omdat het doorgaande verkeer door Nootdorp tot veel drukte en onveilige situaties zou kunnen leiden.

De ringweg Ypenburg-Nootdorp is vastgelegd in het stedenbouwkundige plan uit 1996. Daarin is toen ook bepaald dat de Brasserskade niet meer gebruikt zou worden voor doorgaand verkeer. De Brasserskade is immers een relatief smalle dijkweg die niet geschikt is voor het toenemende verkeer van en naar de Vinexwijken.

De keuze voor een 30 km/u zone op de Brasserskade voldoet aan het verzoek van de bewonersvereniging om deze weg niet helemaal af te sluiten - zoals in Delft wel is gebeurd. Bewoners hebben zelf de wens geuit om de Brasserskade een verkeersluw karakter te geven. Dit staat ook omschreven en in het bestemmingsplan ‘ de Bras’ .

Ontwerp Brasserskade
De Brasserskade is opnieuw ingericht van een 50 naar een 30 km-weg. In het ontwerp zijn een aantal verkeersdrempels en wegversmallingen opgenomen, zodat automobilisten hun snelheid verlagen en de weg onaantrekkelijk wordt voor doorgaand verkeer. Wel blijft er gewoon asfalt liggen op de rijbaan.

Op het kruispunt met de Brassershoutweg en bij de fietsoversteek ter hoogte van het Bitterzoetpad zijn de verkeerslichten verwijderd. Op die manier wordt de ringstructuur via de Brassershoutweg-Braslaan benadrukt. De Brasserskade is ondergeschikt gemaakt in voorrang en in uitstraling door middel van een uitritconstructie. Op het betreffende kruispunt en de fietsoversteek zijn extra maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid te waarborgen. Zo is er een breed midden-eiland aangelegd, zodat fietsers in twee stappen kunnen oversteken.

Nieuw. Om de weggebruikers te laten wennen aan de nieuwe verkeerssituatie gaat de wegbeheerder van het stadsdeel deze week een aantal waarschuwingsborden plaatsen.

Achtergrond informatie in bestuurlijke stukken :
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/gemeente/document/Vaststellen-voorlopig-ontwerp-herinrichting-Brasserkade.htm 
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/gemeente/document/Besluitvorming-status-Brasserskade.htm 

situatieschets-1.png

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn