Menu

Bestemmingsplanwijziging De Bras!

  • digitaal (in de wettelijk voorgeschreven digitale vorm) op de landelijke website;
  • digitaal (in de vorm van pdf-bestanden) op de gemeentelijke website;
  • digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m woensdag en vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdag van 09.00 tot 20.00 uur).Het plangebied ligt in de wijk Ypenburg. De begrenzing van het plangebied is als volgt: Brasserskade, Dwarskade, Middelweg, De Nootdorpse Plassen en Tweemolentjesvaart.Het doel van bestemmingsplan Ypenburg De Bras is het vastleggen van de bestaande ruimtelijke structuur in een actueel juridisch-planologisch kader en het mogelijk maken van de realisatie van ongeveer 34 vrijstaande en geschakelde woningen ter plaatse van de Gele Lis.


http://www.denhaag.nl/home/bewoners/stadsdelen-en-wijken/Leidschenveen-Ypenburg/to/Ypenburg-De-Bras-1.htm

Een ieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken. U moet uw zienswijze richten aan de GEMEENTERAAD, Postbus 19 157, 2500 CD Den Haag. Ook kunt u eventueel mondeling een zienswijze geven. U kunt hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer: 070-353 4397. Om termijn-overschrijding te voorkomen, wordt u verzocht deze uiterlijk 14 dagen vóór afloop van de inzagetermijn te maken.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn