Menu

“Veilig uit, veilig thuis”


Na de bijeenkomsten in 25 mei en 30 juni zijn mensen vanuit de projectgroepen Scholen, Wijken en  Verkeersontsluiting (Brasserhoutweg), aan de slag gegaan. Daarover is vanuit verschillende kanten voortgang te melden. Donderdag a.s. een goed moment om je te laten informeren over de projecten en gezamenlijk acties voor te bereiden om concreet inhoud te geven aan het vervolg.

Nu de vakantie voorbij is, de kinderen naar school gaan en het dagelijks ritje woon-werk weer plaatsvindt, neemt ook de verkeersdrukte weer toe. Kortom: wellicht het beste moment om ons weer bewust te worden dat de verkeersveiligheid kan worden verbeterd.

Deze uitnodiging om een bijdrage te leveren,  is wederom gericht aan iedereen die het zichzelf en anderen gunt om veilig op weg te gaan en ook weer veilig thuis te komen.

Aanmelden
U kunt u aanmelden voor de bijeenkomst  via en ook al beslist u op het laatste moment om toch te komen dan bent u van harte welkom.

 “Veilig uit, veilig thuis” is een concept in het kader van burgerparticipatie en wordt ondersteund door Bewonersorganisatie De Bras en Bewonersvereniging Biesland.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn