Menu

Schriftelijke vragen over de Populieren in De Bras


Daarnaast zorgt een tiental vrouwelijke populieren gedurende 4 weken in het jaar voor een pluizendeken in het gras, die bij brandstichting snel een gevaarlijke situatie voor bewoners oplevert. Helaas is deze angst op 25 mei 2011 waarheid geworden, toen door brandstichting in pluizen de volledige heg van een tuin waarin 4 kleine kinderen speelden in vlammen opging.

D66, Groenlinks en het CDA hebben naar aanleiding van deze ervaringen schriftelijke vragen gesteld aan de voorzitter van de gemeenteraad.

Met in achtneming van artikel 38 van het reglement van de orde hebben de fracties van D66, GroenLinks en CDA de volgende vragen:

Kan het college aangeven hoeveel geld er in het totaal is besteed aan het tweemaal herstellen van het Veenbespad? En welke werkzaamheden er zijn uitgevoerd?
 
Momenteel zorgen ongelijke tegels wederom voor onveilige situaties. Kan het college aangeven wanneer de volgende herstelwerkzaamheden aan het Veenbespad zijn gepland?
 
Aan de Middelweg zijn een aantal jaar geleden de populieren vervangen door essen. Welke kosten zijn daarbij gemaakt?
 
Zijn er bij het college klachten over deze essen bekend? Zorgen deze wortels bijvoorbeeld ook voor opdruk van de weg?
 
Welke kosten zouden moeten worden gemaakt om de populieren aan het Veenbespad te vervangen door andere bomen? Hoe verhouden deze kosten zich tot de structurele herstelkosten die nu worden gemaakt vanwege de worteldruk?
 
Is het college bereid om samen met bewoners tot een oplossing te komen?
 
Is het college bereid om bijvoorbeeld wekelijks gedurende een maand de pluizen op te zuigen die zorgen voor gevaarlijke situaties met het oog op brandstichting?
 
Welke andere oplossingen voor bovenstaande problemen ziet het college? Te denken valt dan aan een ‘zwevend’ fietspad, worteldoek etc.


Hoogachtend,

Kim Waanders (D66)
Arjen Kapteijns (GroenLinks)
Gert-Jan Bakker (CDA)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn