Menu

Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging Biesland

Vacatures

Momenteel zijn er een 3-tal vacatures binnen de vereniging te weten:
- Bestuurslid externe relaties/communicatie
- Webmaster (forum moderator)
- Belangenbehartiger van de huurders

Belangstellenden wordt verzocht interesse vooraf kenbaar maken aan het bestuur via .

 

De agenda

20:00 Opening & Mededelingen

20:15 Vaststellen notulen ALV 2010

20:20 Jaarverslag 2010

Wat is er gedaan (door bestuur en commissies):
• Activiteiten
• Tuinen
• Bieslandse bos
• Energie
• Verkeer
• Speeltuinen

Ledenmutaties 2010

Jaarrekening 2010 vs begroting 2010

Vooruitblik 2011 (te behandelen na de pauze)

Begrotingsvoorstel 2011 en contributievoorstel 2011

20:45 Pauze

21:00 Samenspraak/inspraak voorstel van bestuursplannen aan de leden voor 2011

• Beleidsvoorstel binnen de 3 focus gebieden leefb. duurz. saamh + overig
• Actieve ledenwerving, door langs de deuren te gaan (wie)
• Uitbreiden bestuur
• Voorstel activiteitencommissie

Projecten 2011

WVNTTK

Rondvraag

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn