Menu

Triodus opent groots op Ypenburg


In een totaalconcept voor dagopvang én buitenschoolse opvang draagt Triodus de Trioduspedagogiek uit voor alle kinderen van nul tot einde basisschool. Het begeleiden van de doorlopende ontwikkelingslijn aan kinderen en de aandacht voor de behoeften in de verschillende leeftijdsfasen spelen in dit concept een cruciale rol.

 

Het totaalconcept voert Triodus uit in vijf kindercentra verdeeld over drie locaties in Ypenburg – De Bras. In het bestaande kindercentrum Schateiland en in de nieuwe centra Schatgraver en Schatkist biedt Triodus dagopvang aan kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar. In Schateiland en de nieuwe centra Schatjager en Schatbewaarder biedt Triodus daarnaast buitenschoolse opvang aan kinderen van vier jaar tot einde basisschoolleeftijd.

 

Informatie en inschrijven

Informatie over de nieuw te openen kindercentra in Ypenburg kunt u verkrijgen op www.triodus.nl en bij de afdeling klantrelaties & bemiddeling telefoonnummer (070) 312 00 10.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn