Menu

Verkeersmaatregelen Brasserkade

Om dit verkeer goed te leiden wordt momenteel hard gewerkt aan de aansluiting van de Poortweg/Rijswijkse Waterweg op de Brasserskade. Waar nu, langs de ingang van Instituut Defensie Leergangen een smalle weg de toegang verschaft naar Buitenplaats Ypenburg, zal eind dit jaar een brede ontsluitingsweg van tweemaal twee rijbanen gerealiseerd zijn. Verkeerslichten zullen het verkeer van en naar Buitenplaats Ypenburg regelen. De Brasserskade zal dan door middel van een autostop voor doorgaand verkeer worden afgesloten. Een aparte afslag, ter hoogte van de Poortweg, leidt het verkeer van en naar de sportvelden en de manege langs de Brasserskade en de bedrijven van het bedrijventerrein Ypenburgse Poort.

Het verkeer zal van deze werkzaamheden weinig hinder ondervinden. De werkzaamheden zullen de eerste week van december zijn afgerond. Naast het bestaande viaduct in de Brasserskade over rijksweg A13, wordt voor fietsers en voetgangers een apart viaduct geplaatst. De in gebruik name van dit viaduct staat gepland voor juni 2006.

Reconstructie kruising Brasserhoutweg - Brasserskade
Direct na de bouwvakvakantie wordt ook begonnen met de reconstructie van de kruising Brasserhoutweg - Brasserskade. Tegelijkertijd wordt ook de fietseroversteekplaats ter plaatse opnieuw ingericht. Zo komt er een middeneiland, zodat fietsers halverwege kunnen stoppen.

Na de reconstructie zal het verkeer eenvoudiger de Rijswijkse Waterweg opgeleid worden. De reconstructie zal uiterlijk de eerste week van december zijn afgerond.

Poller in Middelweg
In juni is de aanleg van een tijdelijke poller in de Middelweg nabij de kruising met de Brasserskade gerealiseerd. Een poller is een beweegbare afsluiting. Met de aanleg van deze poller wordt het verkeer over de Middelweg zoveel mogelijk geweerd. 1 Juli 2004 zal deze poller in de Middelweg in gebruik worden genomen. De poller in de Middelweg komt eind december weer te vervallen, zodra de bovengenoemde autostop in de Brasserskade gerealiseerd is. Bewoners en bedrijven, die ontheffing krijgen voor de poller zullen door de gemeente Den Haag op korte termijn worden benaderd. De poller is in werking (omhoog) op werkdagen van 07.00 tot 10.00 en van 13.00 tot 21.00 uur. Buiten deze tijden, dus ook in het weekeinde, is de Middelweg gewoon bereikbaar vanaf de Brasserskade. De bewoners van De Bras zijn hier onlangs via een brief van de gemeente Den Haag over ge
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn