Menu

Welzijnscentrum De Bras in voorbereiding

In de jongste buurt van Ypenburg De Bras, zijn de voorbereidingen voor de bouw van het Welzijnscentrum al in volle gang. De Bras ligt aan de Brasserskade en bestaat uit de project deelplannen Brasserhout, Hout en Plantage, De Brasacker en Biesland. Momenteel vindt er overleg plaats om ook in deze deelplannen een buurtvereniging De Bras op te richten. Vanuit het eerste voorzittersoverleg van de huidige bewonersgroepen is de wens geuit om inspraak te hebben op de plannen voor het welzijnscentrum en de directe omgeving. Binnenkort start de bouw van dit derde welzijnscentrum op Ypenburg.wcBras.jpg
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn