Menu

Aanleg kunstgrastrapveld Bitterzoetpad

Naar aanleiding hiervan hebben diverse bewoners via email, brief of formulier positief dan wel negatief gereageerd. Een ieder die de eerste uitnodiging voor de informatie heeft gehad wordt via een brief in kennis gesteld van de uitkomst. Tevens geldt de brief als beantwoording naar de bewoners toe die schriftelijk of via de email gereageerd hebben.

Alle binnengekomen reacties zijn puntsgewijs voorzien van een antwoord.
Diverse bewoners zijn creatief in het meedenken naar oplossingen voor de jeugd. Enkele bewoners zien liever dat het grasveld in de huidige staat gehandhaafd wordt.
Helaas is niet te voorkomen dat in de beantwoording op de gestelde vragen enkele herhalingen of verwijzingen staan. Ik hoop dat u hier begrip voor heeft.

1. Het grasveld heeft nu een multifunctioneel gebruik.
Antwoord:
Naar aanleiding van de inspraakavond en de daar gehoorde reacties zijn de plannen voor het kunstgras trapveld bijgesteld. Met name de grootte van 24 X 45 meter voor het veld zal aangepast worden naar 20 X 30 meter. De ligging zal niet centraal, maar in de hoek van het grasveld bij het water worden gesitueerd. Dit betekent dat er voldoende gazon overblijft voor andere recreatieve doeleinden.


bron=Gemeente Den Haag
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn