Menu

Twintig jaar: kerk op Ypenburg

kerkopypenburg.jpgAfgelopen zondag 12 mei hebben we in een mooie, muzikale kerkdienst gevierd dat we als kerkelijke wijkgemeente inmiddels alweer 20 jaar Kerk op Ypenburg zijn. Pasen 1999 is de eerste kerkdienst in Ypenburg gehouden, dat was toen in één van de ruimten in basisschool De Vlieger.

. Een klein groepje gelovigen, bijna op twee handen te tellen, kwam iedere zondag bij elkaar om samen te zingen, te bidden en uit de Bijbel te lezen. En dat hebben ze volgehouden, hoe klein het groepje soms ook was, en zo is de wijkgemeente langzaam gegroeid tot de gemeente die we nu zijn in kerkgebouw De Toevlucht.

Het lijkt bijna het verhaal van de eerste christenen, of nog eerder de twaalf leerlingen van Jezus. Zo is het ooit begonnen met de kerk in de eerste eeuw, een klein groepje mensen dat zich door het geloof in Jezus met elkaar verbonden voelde en in en vanuit het geloof heeft geprobeerd te leven. Vandaaruit is het evangelie de wereld doorgegaan tot op de dag van vandaag.

Zo is ook de kerk op Ypenburg klein begonnen en zijn we gegroeid tot wat we nu zijn. Een levendige groep gelovige mensen die zondags samen komen om te vieren, christenen die proberen hun geloof in het dagelijkse leven handen en voeten te geven. En als wijkgemeente proberen we al die jaren al een gastvrije plek van bezinning, rust en stilte te zijn voor wie daar behoefte aan heeft of op zoek is naar geloof, hoop en liefde.

Het is in deze tijd en samenleving niet vanzelfsprekend en ook niet gemakkelijk om lid van een kerk te zijn. Over kerk en gelovigen bestaan veel beelden en vooroordelen die lang niet altijd positief zijn. Waarbij je soms merkt dat bepaalde beelden die leven toch wel erg verouderd en achterhaald zijn. Als gemeente willen we graag een ander beeld van kerk-zijn en geloven laten zien. Wij durven ons als kerk op Ypenburg een modern gemeente te noemen waarin veel ruimte is voor iedereen om mee te doen en om een eigen weg te zoeken in geloof en geloven.

Wie nieuwsgierig is waarom we het als kerk op Ypenburg inmiddels twintig jaar hebben volgehouden en wat al die mensen daar toch steeds weer zoeken en samen doen, die is van harte welkom om een keer binnen te lopen bij één van de vieringen of andere activiteiten. Wij hopen dat daar nog vele jaren gelegenheid voor is in onze kerk op Ypenburg. Want we willen niet alleen kerk zijn óp Ypenburg, maar ook vóor Ypenburg en Ypenburgers.  

www.kerkopypenburg.nl

Facebook Wijkgemeente De Toevlucht

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn