Menu

Uit de kerk op Ypenburg: Groene Kerk

kerkopypenburg.jpgAfgelopen zondag hebben duizenden mensen mee gedaan aan de klimaatmars in Amsterdam. En ook de landelijke kerk en vele gelovigen en kerkleden hebben hierin meegelopen of hiervoor gebeden vanuit de overtuiging dat de zorg voor de wereld, milieu en klimaat en daarmee zorg voor een leefbare toekomst een Bijbelse opdracht is.

Vanuit de Bijbelse verhalen en boodschap, zoals het scheppingsverhaal, hebben we als mensen de opdracht om goed te zorgen voor de schepping. En ook als kerk en kerkmensen moeten we toegeven dat we daarin gefaald hebben, dat ook wij meedoen aan de vervuiling van natuur en milieu, het uitputten van de aarde.

Vanuit kerkelijk en gelovig gezichtspunt was het een goed moment in het jaar voor een klimaatmars. Vorige week is de 40 dagentijd, de tijd voor Pasen begonnen. Dit is in de kerk een tijd van bezinning en inkeer, van soberheid en eventueel vasten. We bezinnen ons op het lijden van Jezus zoals we dat met Pasen gedenken en daarmee staan we ook stil bij het lijden in de wereld, van mens, dieren en natuur.

De soberheid van de 40 dagentijd is een goede insteek om na te denken over wat werkelijk nodig is en wat overvloedig en zelfs overbodig is. Er zijn veel zaken, activiteiten die wij vanzelfsprekend vinden, maar waarvan je je kunt afvragen hoe noodzakelijk en goed ze zijn. De vele elektrische apparaten die we bijna dagelijks gebruiken, bezit van soms meerdere telefoons, autogebruik, vliegreizen, de vele wegwerp gebruiksvoorwerpen en het vele plastic dat we gebruiken. En ga zo maar door.

De 40 dagentijd is de tijd waarin we toeleven naar Pasen. Het feest van nieuw leven. Feest waarin we vieren dat ook door doodsheid heen nieuw leven weer kan opbloeien, dat door het donker heen er weer licht zal zijn en dat er toekomst mogelijk is. Daarmee is Pasen ook het feest van de hoop. De hoop dat de wereld niet ten onder gaat, niet aan het kwaad in de wereld, niet aan vervuiling en uitbuiting en opgebruiken van de natuur en energiebronnen. Het is hoopvol dat heel veel mensen, ouder en jonger zich daarvoor willen inzetten. Als kerk doen we dat in het vertrouwen dat God steeds weer de wereld wil her-scheppen tot een goede wereld. En daarbij van ons mensen vraagt om daaraan mee te werken. Op ons kerkgebouw De Toevlucht liggen inmiddels zonnepanelen, we scheiden het afval zoveel mogelijk en doen zuinig met energie, en dat doen we uiteraard niet alleen deze tijd voor Pasen, maar heel het jaar.
Zo proberen we als veelkleurige kerk ook een Groene Kerk te zijn.

www.kerkopypenburg.nl

Facebook Wijkgemeente De Toevlucht

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn