Menu

BPY: Onaangenaam verrast door Wethouder Baldewsingh

Geachte wethouder,

Aanleiding
Zoals u weet kent Ypenburg een bewonersplatform met de naam (Bewoners Platform Ypenburg). Dit platform, ondersteund door stichting BOOG, functioneert als overlegorgaan van de vijf bewonersorganisaties in de wijk Ypenburg. Wij proberen in dit overleg gemeenschappelijk activiteiten en idee

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn