Menu

Open brief aan wethouder Baldewsingh

Als u het college van  B&W nu eens het volgende voorstelt  om de volgende oh zo simpele maatregelen te nemen :


1.Brieven worden door het College en ambtelijke diensten tijdig beantwoord  al is het maar via het melden dat hij in behandeling is , bij wie en wanneer de briefschrijver  antwoord krijgt;

  zomaar een paar voorbeelden afgelopen maanden :
 - ruim een maand geleden kritische brief van Bewonersplatform  Ypenburg ( BPY)  aan wethouder   Baldewsingh   over het Burgerforum in Ypenburg  - nog niets    vernomen!

- Idem brief van bewonersorganisatie Bosweide aan wethouder Norder met alleen maar het verzoek om een gesprek over toekomst TNO-terrein  - nog niets vernomen;

- schriftelijke vragen aan Stadsdeelkantoor - geen antwoord
 
2.Bewonersorganisaties  ( inclusief de Haagse koepel) worden metterdaad en niet alleen met woorden serieus genomen. Dat is gewoon een kwestie van doen! Voor mooie intenties en onderzoeken kopen wij niet veel!

Wat heeft bijvoorbeeld het College van B&W gedaan na het onthutsende AD-onderzoek  van eind vorig jaar  waaruit bleek dat er bij de bewonersorganisaties grote onvrede is over de wijze waarop dit college van b&w omgaat met de betrokken bewoners die iets voor de stad willen betekenen.De burgers voelen zich niet serieus genomen en hebben het gevoel dat er niet naar hen wordt geluisterd door het gemeentebestuur, zo was de conclusie van dat onderzoek.
Mijjn indruk is dat geen van de bewonersorganisaties benaderd is met de simpele vraag : wat bedoelen jullie en wat kunnen we doen ter verbetering...!

3. Het gemeentebestuur streeft er naar om met  vertegenwoordigers van de bewoners feitelijk om te gaan in dezelfde geest als de besturen in andere grote steden  al jaren formeel doen.

Zoals u weet kent men daar decentrale organen met bevoegdheden ! Het moet in Den Haag toch ook mogelijk zijn   tijdig en serieus met vertegenwoordigers om te gaan.Nu wordt - wel erg gemakkelijk voor het gemeentebestuur -  heel veel gepraat met heel veel clubs op verschillende niveaus en worden ook steeds weer nieuwe clubjes ingesteld die los van elkaar opereren en geen formele relatie hebben met de bewonersorganisaties. De indruk zou kunnen ontstaan dat het beleid er op gericht is  veel verschillende  lieden dingen laten roepen zodat het gemeentebestuur gewoon zijn gang kan gaan   ( in de zestiger jaren heette dat "repressieve tolerantie") .

In het artikel wordt uit uw mond opgetekend dat u het cement wilt zijn tussen bestuur en burgers. Ik denk dat als u in  de geest van bovenstaande punten het College van B&W  met u meekrijgt daartoe de beste bijdrage is geleverd om de grauw ( cement)-sluier te verwijderen.

Het is toch van de gekke dat ik , als nieuwe Hagenaar , het afgelopen jaar persoonlijk bovengenoemde ervaringen heb . Wat moeten meer ervaren vrijwilligers in deze stad dan al niet beleefd hebben!  Soms vrees ik wel eens dat de sceptici gelijk hebben die mij zeggen : " als je in deze gemeente echt wat wilt bereiken  moet met je naar de rechter stappen en beroepsprocedures aanspannen (..) "

Ik hoop dat deze hartenkreet tot verstandige besluiten leidt....

Maarten van Muijen

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn