Menu

Concept verslag BPY

Verslag van de vergadering d.d. 22 april 2009

 

Aanvang             : 19.30 uur

Locatie                 : Piet Vink Centrum, Gele zaal

___________________________________________________________________________________________________

 

1.       Opening en vaststellen agenda

Om 19.45 werd de vergadering geopend en iedereen welkom geheten.

2.       Mededelingen

             4.1  Beknopt verslag Ypenburg.nu

Naar aanleiding van een paar foutjes die in het vorige beknopte verslag stonden is de volgende vraag ontstaan: Moeten we het beknopte verslag wel zo spoedig mogelijk op ypenburg.nu plaatsen of pas na de eerst volgende vergadering zodat de notulen door de bos zijn goed gekeurd? Er is besloten om het concept verslag van de vergadering, na lezing van de voorzitter, z.s.m. op ypenburg.nu te zetten onder vermeling van "concept". Wanneer het verslag in de eerstvolgende vergadering door de bewonersorganisaties is goedgekeurd zal het definitieve verslag op ypenburg.nu worden geplaatst.

4.2  Mededeling

Per 1 juli treedt de secretaris van Singels af. het BPY. Het bestuur neemt nog een besluit wie

        hen gaat vertegenwoordigen inj het BPY.

 4.3  Vouchergelden

         De gemeente stelt een potje beschikbaar voor actieve bewoners en  bewonersorganisaties, zogeheten vouchergelden. Dit is bedoeld om bewoners / bewonersorganisaties te stimuleren om initiatieven in te dienen in het kader van schone stad, veilige stad. Dit is voor de realisatie van burgerinitiatieven. Voor vorig jaar en dit jaar  is er

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn