Menu

Highlights uit de BPY-vergadering van 17 januari

BPY.jpgBewonersplatform Ypenburg is dinsdag 17 januari weer bij elkaar gekomen. Hieronder vindt u de belangrijkste punten die zijn besproken en het nieuws uit de aangesloten buurten.

Nieuws uit de wijk:

Waterwijk:

 • Van het monument aan het Böttgerwater wordt de sokkel vernieuwd. Jolanda wil graag daar wat bloembollen omheen zetten en is op zoek naar budget. Ze heeft een gesprek met Historisch Museum Grenadiers en Jagers.

 Bosweide:

 • Op 8 januari van 16.00 – 19.00 uur vond de activiteit Happen & Stappen plaats: zeer geslaagd, 400-500 deelnemers, op 13 adressen eten en drinken.
 • Er zijn 3 wijkbibliotheken aangeschaft, deze zullen nog geplaatst worden.
 • Er is een nieuwe evenementencommissie, bestaat uit 6-7 personen.
 • Op 6 maart is de algemene ledenvergadering.

De Bras:

 • Er is op 16 januari een bijeenkomst geweest over de opvang van Oekraïners, locatie schoolgebouw Hennegras. In het pand komen elf afzonderlijke woningen. Deze wooneenheden zijn in eerste instantie bedoeld voor gezinnen, eventueel met inwonende (groot)ouders. In totaal is er plek voor maximaal 64 mensen.

Morgenweide:

 • Op 8 januari was de nieuwjaarsborrel. Goede opkomst.
 • Alle activiteiten zijn weer opgestart.
 • Peter Brouwer zal dit jaar nog voorzitter zijn, op zoek naar een opvolger.

WarmtelinQ

Er zal een leiding worden gelegd in de wijk, dat heeft impact. Er komt restwarmte uit de Rotterdamse haven, deze zal benut worden voor huishoudens en bedrijven. Geeft veel aardgasbesparing en CO2-reductie. De hoofdleiding loopt van Vlaardingen naar Den Haag. Deze sluit aan op het bestaande netwerk in Den Haag. Plan is dat er een aftakking komt naar Leiden, vanaf Rijswijk via Ypenburg (langs A4).

In Rotterdam wordt veel warmte geproduceerd, warmte in de vorm van heet water gaat naar WarmtelinQ, dan via WarmtelinQ naar de warmtenetwerken en daarna naar de woningen. Gasunie transporteert alleen de warmte van Rotterdam naar de warmtenetten. Ze wordt geen eigenaar van de warmte noch van de lokale warmtenetten. Als bedrijven in Rotterdam verduurzamen, blijft er genoeg warmte vrijkomen.

Planning en aanlegtechnieken: zie presentatie.

Ongeveer 2 jaar bezig om de leidingen aan te leggen. Nu bezig met planning van het tracé, veel criteria. Ook gestart met Milieu Effect Rapportage.

Voor  tracé bij Ypenburg wordt gekeken naar 2 varianten (vanaf Aziatische supermarkt tot Plas van Reef):

 • Langs A4 (over geluidswal)
 • Langs Ypenburgse Boslaan

In februari/maart 2023 wordt besluit genomen welk traject voorkeur heeft. Dan volgt procedure van vergunningen/ zienswijzen/bezwaren.

WarmteLinQ komt langs WKC bij Prins Clausplein, en is een alternatieve bron voor het Ypenburgse warmte net evenals Geothermiebron. Eneco heeft nog geen keus gemaakt en kijkt sterk naar de kostenkant.

Politieke avond

Op dinsdag 21 februari vindt de politieke avond Ypenburg plaats.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn