Menu

Highlights uit de BPY-vergadering van 11 oktober

BPY.jpgBewonersplatform Ypenburg is dinsdag 11 oktober weer bij elkaar gekomen. Onderstaand vindt u de het nieuws uit de aangesloten buurten.

Nieuws uit de wijk

 Bosweide:

 • Er zijn veel verzakkingen geweest, is al gedeeltelijk hersteld door de gemeente. 42 opritten worden opnieuw bestraat, dit komt door de bomen die het water opzuigen. Wandelpaden ook verzakt. Blijf dit melden aan bij de gemeente.
 • Diverse activiteiten: Halloween (trick-or-treat), St. Maarten, Sint, Nieuwjaar.

Morgenweide:

 • De activiteiten zijn weer in volle gang.
 • Andere activiteiten: Halloween (trick-or-treat), Kerstreis.
 • 10 december is Kerstfeest in het Hofbad, van 17.30 – 21.00 uur.

Waterwijk:

 • Activiteit: Halloween (trick-or-treat).
 • Er zijn weinig watervogels, het gaat de verkeerde kant op met het water. In contact met iemand van Waterschap, maar die komt alleen kijken, nog verder geen acties. Bij DSB is iemand die contact heeft met Waterschap.

Dit als agendapunt noteren voor het overleg met SDK.

         

Singels

 • De sloten worden niet gebaggerd, er zijn geen zwanen en ook geen ganzen.
 • Activiteit: Halloween (trick-or-treat).
 • Verzakkingen van stoepen, gemeld, maar alleen wordt gemaakt wat het ergste is. Kan er wat breder aan gedaan worden?

Gemeente stelt voor om een wijkschouw te organiseren.

Er is ook vervuiling in de groenstroken.

 • Voor het Verheulplantsoen is een convenant met diverse partijen, alleen de omheining Bleriotlaan ontbrak, maar de omheining gaat er komen!

Terugkoppeling Raad (verkeersknelpunten)

Verkeersveiligheid inspreken door Walter in de raadscommissie leefomgeving:

 • Positief ontvangen door alle partijen.

Start 4e kwartaal 1e gesprek gemeente/bewoners te verwachten

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn