Menu

Ypenburgse kiezer laat hopelijk zijn stem horen op woensdag 16 maart!

2022-03-13_17_11_40-Window.pngIn aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen woe 16 maart waren Haagse politici op dinsdagavond 16 februari de Haagse raadzaal aan ’t Spui verruild met de (digitale) woonkamer van Ypenburg.
Aan de hand van zes stellingen over onderwerpen die onder meer waren voortgekomen uit de Wijkagenda Ypenburg, werden zij door bewoners(organisaties) bevraagd om hun mening te geven.

Voorzitter Walter van Krieken heette iedereen welkom en Herman van der Helm begeleidde het debat zodat er een inhoudelijke goede discussie op gang kwam.

Een cultuurcentrum in de wijk

Niet iedereen was voor dit initiatief omdat met name de vraag over de financiële haalbaarheid niet kon worden beantwoord. Vanuit maatschappelijk belang is het wel noodzaak, maar is eventuele uitwijk naar  bestaande faciliteiten in omliggende gemeenten zoals Cultura in Nootdorp ook een optie. Tegelijkertijd zien partijen ook dat gekeken moet worden naar bestaande ruimtes zoals PietVink en scholen om deze, tegen lagere kosten dan een nieuw cultuurcentrum, multi-functioneel te maken. Daarnaast is iedereen voorstander van (tijdelijke) horeca bij blauwe loper. Blijft wel de vraag: als we dit willen dan gaat realisatie ten kosten van bestedingen aan onderwijs, welzijn dus het vraagt van iedereen om zeer creatief te zijn met bedenken van (financiële) oplossingen.

Bewonersbudget voor verkeersveiligheid

Iedereen is voorstander om bewoners meer invloed te geven in het bedenken en realiseren van oplossingen van verkeers(veiligheids)knelpunten. Het gaat er niet om bewoners een zak geld te geven en ze dan daarmee oplossingen te laten bedenken. Laat bewoners samen met verkeerbeheer SDK en beleidsmakers Stadhuis werken aan concrete oplossingen. Sommige oplossingen kosten niet veel geld, maar gemeente wil het niet oppakken omdat ze het zelf niet hebben bedacht of dat direct vanuit beleidskaders wordt aangegeven dat het op voorhand al niet kan. Door het samen op te pakken wordt de praktische kant goed belicht en kunnen beleidskaders maximaal worden benut of omgebogen.

Groen en biodiversiteit belangrijker dan beton en stenen

Het belang van meer groen wordt unaniem onderstreept; zowel vanuit leefbaarheidsperspectief als ook vanuit gezondheidsperspectief voor bewoners en onze natuur.

Van belang is dat bewoners en politiek/gemeente elkaar blijven opzoeken bij plannen voor meer vergroening. De ene keer op initiatief van bewoners(groepen) en de andere keer op initiatief van gemeente/politiek. Concreet is er de gemeentelijke actie “steenbreek” waarbij bewoners hun “stenen” terras/tuin kunnen vergroenen met geld van de gemeente. Daarnaast kunnen bewoners ook gratis een boom krijgen van de gemeente.

Ook hier geldt dat met name bij bewoners(groepen) met concrete initiatieven komen om deze in samenspraak met de gemeente te kunnen realiseren.

Jeugd in Ypenburg

Iedereen vindt dat er inzet van gemeente/politiek nodig blijft  voor jongeren. Het is met name een deel van de leeftijdsgroep 14/15 tm 18/20 die op dit moment niet goed hun ei kwijt kan en soms overlast veroorzaken => lastig vallen andere jeugd en medebewoners en tijdens oud & nieuw vernielingen aanrichten.

Deze jongeren zijn zowel jeugdwerk als de ouders zelf soms lastig te bereiken en toch moeten, naast de jeugd zelf, ook hun ouders betrokken blijven bij de oplossingen. Twee partijen meldden zich om mee te denken over oplossingsrichtingen indien dit samen met de betrokken jeugd wordt opgepakt.

Woonruimte tekort

Iedereen herkent de problematiek en deze is niet in één keer op te lossen. Zeker in Ypenburg waar er ook schaarste is aan bouwgrond.

Huidige meest haalbare oplossingen:

  • Groepswonen
  • Zelfbewoningsplicht ophogen van 350.000 naar 500.000 woningen om (speculatieve) beleggers/huisjesmelkers tegen te gaan
  • Tiny houses op kleine stukken bouwgrond
  • Leegstand in (kantoor/school)-gebouwen gebruiken voor appartementen
  • Oplossingen voor Ypenburg die kans van slagen willen hebben, moeten concreet per specifieke locatie worden opgepakt vanuit bewoners, gemeente en politiek. Daarbij mag iedereen als de eerste stap nemen om een concreet initiatief te lanceren.

Hondenbelasting afschaffen

Op één partij na wilden alle partijen de hondenbelasting niet afschaffen, omdat met de inkomsten van hondenbelasting (€ 128,= per hond per jaar) vanuit de algemene middelen ook afvalbakken worden aangeschaft en de mensen worden betaald om deze te legen. Daarnaast is het opruimen van hondenpoep voor elke hondenbezitter, naast een wettelijke plicht ook een morele plicht om voor jezelf en je buren de wijk leefbaar te houden.

Wel zouden (betalende) hondenbezitters voor hun bijdrage mogen verwachten dat er voldoende prullenbakken aanwezig zijn of dat er een aantal specifieke hondenuitlaat-plekken worden gerealiseerd.

Inzicht n.a.v. politiek debat

Niet alleen richting de gemeenteraadsverkiezingen, maar gedurende het hele jaar is Ypenburg en haar bewoners een wijk die aandacht verdiend van de vertegenwoordigende politici op ’t Spui. Van beide kanten is het belangrijk om te komen met hele concrete initiatieven ter verbetering van het werken, wonen & leven in Ypenburg. Help bewoners ook om ingang te krijgen tot (beleids)afdelingen en beleidsmakers op ’t Spui om plannen concreet te bespreken en soms doorbraken te forceren. Laat niet elke keer geld en (wettelijke) beleidskaders de spelbrekers zijn als we samen zoeken naar concrete oplossingen. Als we van beiden kanten daad bij ’t woord voegen gaan we er samen voor zorgen dat Ypenburg voor iedereen nog fijner wordt en hopelijk laat de Ypenburgse kiezer zijn/haar stem spreken op woendag 16 maart.

Het geheel was digitaal vorm gegeven door Unique Floor Plan waarbij de discussie prima in groepsverband kon plaatsvinden en waarbij er ook ruimte was voor deelnemers om met 2 tot 3 man van gedachten te wisselen.

Onderstaande organisaties waren bij het debat aanwezig: Bewonersplatform Ypenburg (BPY), bewonersorganisaties van Morgenweide, DeBras, Singels, Bosweide, Waterwijk. Politici van Hart voor Den Haag, D66, SP, CU-SGP, VVD, CDA, 50plus, Haagse Stadspartij, Groen Links, INL, Haagse PVV, Partij voor de dieren, PvdA en media Telegraaf Haagland en individuele bewoners.

Het Politiek Debat Ypenburg is een initiatief van bewonersplatform Ypenburg en de vertegenwoordigende bewonersorganisaties van Morgenweide, Singels, Waterwijk, Bosweide en DeBras en mede tot stand gekomen door sponsor-partner Gemeente Den Haag en Unique Floor Plan.

Bekijk de filmpjes van het politiek debat:

Filmpje Intro politiek debat

Filmpje Afslutiing politiek debat

 

Intro_Herman-Walter.png
Stelling 1 debat cultuurcentrum
Stelling 1 debat cultuurcentrum
Stelling 2 debat budget verkeersveiligheid
Stelling 2 debat budget verkeersveiligheid
Stelling 3 debat Groen-biodiversiteit belangrijker dan beton-stenen
Stelling 3 debat Groen-biodiversiteit belangrijker dan beton-stenen
Stelling 4 debat Jeugd
Stelling 4 debat Jeugd
Stelling 5 debat Woonruimte tekort
Stelling 5 debat Woonruimte tekort
Stelling 6 debat Afschaffen hondenbelasting
Stelling 6 debat Afschaffen hondenbelasting

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn