Menu

Highlights uit BPY-vergadering van 11 januari 2022

BPY.jpgDe bewonersorganisaties uit Ypenburg vormen samen het BewonersPlatformYpenburg. Regelmatig overleggen ze met elkaar over buurt-overstijgende en buurt-specifieke zaken. Lees hieronder de highlights uit de vergadering van11 januari.

Highlights BPY-vergadering 18 januari 2022

Nieuws uit de wijk

De Bras:

Oud & Nieuw was niet goed dit jaar, ondanks inzet van bpt, politie, Voorwelzijn. Rellen bij de voetbalkooi, er is veel vernield. Binnenkort is er een evaluatie met gemeente, politie. Ook was ME ingezet. Dit vond in de open ruimte plaats (voetbalkooi, hockey).

* 2 januari was een geslaagde inzameling van kerstbomen, zwerfvuil en vuurwerkafval.

Waterwijk:

* Voor de Kerst stond een wijkschouw gepland, is uitgesteld, nieuwe datum volgt.

* Samen met Johan een ronde gedaan in de wijk, er was ook een architect aanwezig die in Waterwijk woont. Jolanda heeft hem gevraagd om mee te denken voor een paviljoen aan het Bottgerwater.

* Oud & Nieuw: wel wat vuurtjes, veel siervuurwerk.

Bosweide:

* Oud & Nieuw was rustig, wel vuurwerk.

* Er was een nieuwjaarswandeling georganiseerd: een route uitgezet door de wijk waar je op 9 plekken wat kon krijgen. Er deden ruim 120 gezinnen aan mee. Zeer geslaagde activiteit!

Morgenweide:

Het was gezellig in de wijk, veel vuurwerk. Er stond een prachtige kerstboom in het winkelcentrum, mooi versierd door de kinderopvang, goed geregeld. Helaas geen vergunning voor de schaatsbaan, erg jammer.

Singels

* Heel rustig met Oud & Nieuw.

* BPT Waterwijk: Petra Kuiper is vrijwilligster van het jaar geworden!

Hernieuwbare Warmte

HWY gaat rustig door. De circa 420 zonnepanelen op Lyceum Ypenburg zijn geplaatst. Staedion moet ze nog aansluiten op het hoofdnet. Er zijn 49 mensen die panelen hebben aangeschaft.

Nieuwe website Ypenburg

Er wordt gekeken om een nieuwe website voor Ypenburg te (laten) bouwen.

 

Verkiezingen 16 maart 2022

Dinsdag 15 februari zal een politieke avond worden georganiseerd. Het debat begint om 19:30 uur. Het vindt i.v.m. de corona-beperkingen, digitaal plaats.

Theater op Ypenburg

Er zijn diverse enthousiaste bewoners en bedrijven die zich willen inzetten om een theater voor Leidschenveen-Ypenburg neer te zetten, De behoefte is groot.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn