Menu

Walter van Krieken: Met elkaar samenwerken is ons doel

Voorzitter_BPY-_Walter_van_Krieken.JPG28 februari 2011 werd het Bewonersplatform Ypenburg, kortweg BPY, opgericht met onder meer als doel ‘het bijdragen aan en bevorderen van een goed woon, leef en werkklimaat en de sociale cohesie in de wijk Ypenburg’. Gedurende de negen jaar hebben diverse vertegenwoordigers/voorzitters hun zegje kunnen doen in de media.

Met de huidige voorzitter sinds 2015 Walter van Krieken heeft De Posthoorn een gesprek over de stand van zaken anno 2020.

Organisatie:

 ‘Het kost vandaag de dag veel tijd, energie en mankracht om zaken daadwerkelijk te kunnen organiseren en een uitgebreid netwerk neer te zetten” stelt Walter. “Toch zijn wij elke keer weer in staat om in samenwerking met wijkverenigingen, gemeente/politiek, politie en overige instanties zaken te realiseren. In het BPY zitten vertegenwoordigers van de bewonersorganisaties. Jammer is dat niet alle wijken (meer) vertegenwoordigd zijn. Bij deze een oproep aan vrijwilligers van Singels en De Kaden om zich te melden.’

Plannen:

Walter: ‘diverse plannen heeft het BPY op lange en korte termijn zoals realisatie opknappen Bieremapark en de omgeving van De Blauwe Loper een boost geven. Wij denken aan bootjes laten varen op het water en er zou in de zomermaanden een horecagelegenheid moeten komen. Omdat wij ook de jeugd willen betrekken in de plannen denken wij dat zo’n gelegenheid door jongeren gerund zou kunnen worden. Geen loze opmerking, elders in een soortgelijke situatie gebeurt dit al. Ook willen wij ons inzetten voor ouderen en jeugdzorg, en willen meedenken met de realisatie betaalbare woningen voor jongeren. We zijn blij met de positieve ontwikkelingen rond de Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg en de knelpunten betreffende gevaarlijke verkeerssituaties heeft onze onverminderde aandacht. Op alle werkgebieden zoeken we samen met de gemeente en politiek naar adequate oplossingen.’

Subsidie:

‘Binnen afzienbare tijd moeten we rekening houden met het feit dat de subsidies verstrekt door de gemeente voor evenementen gekort zullen worden. Met name het Waterfestijn, wat het grootste evenement op Ypenburg is, zou hierdoor wel eens de dupe kunnen worden. Om dat te voorkomen zijn wij al geruime tijd naarstig op zoek naar andere bronnen voor sponsoring. Onze tijd is daarvoor helaas beperkt. Wij werken allemaal overdag. Graag zouden we dan ook zien dat er een vrijwilliger bereid is om het bedrijfsleven op Ypenburg te benaderen en met kennis van zaken trachten sponsoring te realiseren. Het BPY is blij met de net gesloten samenwerking met Jumbo Ypenburg. Zij hebben zich voor de komende 5 jaar gecommitteerd om hoofd-bedrijvensponsor te zijn met een substantiële bijdrage.’

Parkeerproblemen:

‘Wij kennen het probleem in de diverse wijken en hebben daar met de betreffende instanties contact over. Recentelijk is er een enquête geweest over betaald parkeren in de wijk Morgenweide. Wij constateren ook dat ondergrondse parkeergarages voor het overgrote deel leeg staan, wellicht ligt daar een mogelijkheid om iets te doen aan de parkeeroverlast.’                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Samenwerking:

‘Kan zonder meer stellen dat de samenwerking met het stadsdeelkantoor en bewonersorganisaties en overige instanties goed is. De vertegenwoordigers van de diverse organisaties in het BPY brengen regelmatig verslag uit over wijkactiviteiten. Ook samenwerking met andere organisaties buiten Ypenburg zoals Bewonersorganisatie BOL Leidschenveen sluit ik niet uit. Het BPY wil openstaan voor een brede samenwerking. Als er raakvlakken zijn zullen we die zeker hanteren.’

Vrijwilligers:

‘Om wijkevenementen en wijk overstijgende evenementen te kunnen blijven organiseren heb je voldoende vrijwilligers nodig. Bij deze doe ik een dringend beroep op mensen die een deel van hun vrije tijd beschikbaar willen stellen om te zorgen dat die evenementen kunnen doorgaan. Neem daarvoor contact op met je wijkorganisatie of stuur een mail aan .

Politiek Debat:

‘Jaarlijks hebben wij het Politiek Debat, waarbij Haagse Politici worden uitgenodigd om samen met het Bewonersplatform zaken te bespreken in het belang van de Ypenburgers waarbij wij de politici eraan houden de toezeggingen waar te maken in de Haagse gemeenteraad.’

Tenslotte:

‘Het is fijn dat we als BPY in de media meer bekendheid krijgen met wat we doen voor Ypenburg. Onbekend is onbemind. Ondanks dat veel werk achter de schermen plaats vindt, willen we meer zichtbaar zijn voor de inwoners van Ypenburg en hen van relevante informatie voorzien en staan open voor ideeën, plannen en suggesties. Er gebeuren veel positieve zaken in ons stadsdeel en ik ben blij dat wij als BPY ons steentje daartoe kunnen bijdragen.’

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn