Menu

Algemene jaarvergadering BPY

Algemene_Jaarvergadering.jpgVerslag van de Algemene jaarvergadering gehouden op 7 maart 2017.

Aanwezig: Walter van Krieken, Rolf van Kouwen, Hanneke Lambeck, Herman van der Helm, Karst Overwijk, Evelyn Hipke, Stefanie Stassen, Jacqueline de Beauvecier Watson, Astrid Baks

De resultaten en activiteiten van 2016 werden besproken:

- BPY stond op het Waterfestijn op 5 juni met een VIP tent om vrijwilligers te werven. Vanuit de evaluatie zijn verbeterpunten opgepakt die in 2017 concreet leiden tot extra vrijwilligers.
- Parkeervoorzieningen en (betaald) parkeren in Ypenburg is proactief gevolgd en via bewonersorganisatie Singels en Morgenweide is er aangesloten op diverse bijeenkomsten. Tijdens de politieke bijeenkomst is ruimschoots aandacht besteed aan betaald parkeren Winkelcentrum.
- Via Herman van der Helm van stichting HeliNiet en tevens bestuurslid BPY en De Bras, heeft het BPY de ontwikkelingen rondom de vestiging van een helihaven op Ypenburg nauwlettend gevolgd en waar nodig actie ondernomen.
- Via een bewoner is BPY aangesloten via de begeleidingscommissie Rotterdamsebaan.
- Stichting Hernieuwbare Warmte Ypenburg is opgericht om zelfstandig en samen met Eneco onderzoek naar energiebesparing te initiëren.
- In bijna alle buurten is officieel een eigen buurtpreventieteam (BPT) gerealiseerd.

 • BPY heeft voor de langere termijn het “Meerjarenplan 2013- 2018” opgesteld. In het jaarwerkplan 2017 geven we aan met welke activiteiten de vereniging BPY zich dit jaar zal bezighouden:
 • - Waterfestijn 2017
  - Kerstboom in winkelcentrum
  - Samenwerking en contact met winkeliersvereniging
  - Politiek overleg
  - Overleg met stadsdeelkantoor
  Heeft u interesse om iets te willen doen voor Ypenburg en in het bijzonder voor het BPY, stuur dan een bericht naar  

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn