Menu

Vereniging Bewonersplatform Ypenburg hield jaarvergadering.

Vereniging_Bewonersplatform_1.JPGDinsdagavond 8 maart hield de Vereniging Bewonersplatform Ypenburg haar jaarvergadering. Besproken werd onder meer het Jaarwerkplan 2016.

In het BPY zijn de bewonersorganisaties Bosweide, Waterwijk, De Kaden, De Singels, Morgenweide en De Bras-Biesland verenigd.

Na een welkomstwoord door voorzitter Walter van Krieken werden de resultaten en activiteiten van het jaar 2015 doorgenomen. Deze terugblik leverde geen nieuwe gezichtspunten op.

Vervolgens werd het jaarwerkplan 2016 onder de loep genomen. Aan de orde kwamen thema’s zoals saamhorigheid, welzijn en voorzieningen, infrastructuur en mobiliteit, natuur en milieu, duurzaamheid en wonen, veiligheid, relatie overheid en andere stakeholders, financiering, communicatie & PR.

In het kader van het plan om het BPY meer bekendheid te geven bij het grote publiek hopen wij u in de loop van dit jaar een nadere toelichting op de thema’s te kunnen geven. Conclusie: Het BPY heeft voor de langere termijn het meerjarenplan 2013-2018 opgesteld.

In het jaarwerkplan 2016 is aangegeven met welke concrete activiteiten de Vereniging BPY zich dit jaar zal bezighouden, alsmede de prioriteiten, als eerste stap in het bereiken van de ambities in het meerjarenplan. Daarbij wordt de indeling volgens de hoofdthema’s uit het meerjarenplan gevolgd.

Omdat het spanningsveld tussen ambitie en realiteit vaak erg groot is, met name vanwege het ontbreken van menskracht, wordt dit plan gekenmerkt door een beperkt aantal activiteiten die ons inziens ook haalbaar zijn.

Heeft u een goed idee om het leven in uw wijk mooier en aantrekkelijker te maken, stuur dan een bericht naar  Het BPY secretariaat neemt dan contact met u op.

Op de foto: Het Bewonersplatform Ypenburg bespreekt de concrete plannen voor 2016. Op de rug gezien: secr. Astrid Baks, verder v.l.n.r. voorzitter Walter van Krieken, Peter Brouwer, Karst Overwijk, Stephanie Stassen, Hanneke Lambeck, Rolf van Kouwen, Herman v.d. Helm, Michel van Duyse, en Jacqueline v.d. Akker.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn