Menu

Gezocht: Secretaris voor de vereniging Bewonersplatform Ypenburg (BPY)

logo_bpy.jpgHet BPY biedt een uitdaging aan ondernemende personen die wat willen betekenen voor Ypenburg en haar bewoners, maar die ook een interessant netwerk kunnen opbouwen en actief bezig kunnen zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Of dit nu betrekking heeft op duurzame en veilige stadsverwarming, goed openbaar vervoer, jongeren huisvesting of juist senioren huisvesting.

Er is veel mogelijk, maar jij bepaalt in hoge mate wat moet.

 

Algemene informatie BPY

Het BPY wordt gevormd door een zestal bewonersorganisaties  in stadsdeel Leidschenveen/Ypenburg, die allemaal volledig draaien met vrijwilligers. Hun  afgevaardigden nemen deel aan de BPY-vergaderingen. Daarnaast zijn er ook BPY- bijeenkomsten waaraan deelnemen de waarnemers van het Stadsdeelkantoor, Stichting Ilsy, webredactie  Ypenburg.nu, projectcommissie Waterfestijn en  Stichting Voorwelzijn. Tevens kunnen ad hoc vertegenwoordigers van andere organisaties worden uitgenodigd. Het BPY beschikt over een zelfstandig secretariaat t.b.v. correspondentievoering, communicatie en coördinatie van activiteiten.

 

Binnen en vanuit het BPY worden individuele buurt-overstijgende zaken besproken en worden acties/activiteiten georganiseerd die het belang van de bewonersorganisaties in het algemeen en haar bewoners in het bijzonder dienen.

BPY heeft als doel op te komen voor de belangen van de bewonersorganisaties en haar bewoners. De doelen tracht zij te bereiken door onder meer:

- Het bevorderen van een goede, gezonde en veilige woon- en leefsituatie
- Het in stand houden van aanwezige speel-, groen- en andere openbare voorzieningen in de wijk,
- Het bijdragen aan het verbeteren van sociale contacten tussen de bewoners,

Onderhouden en uitbreiden van relaties naar gemeente, politiek en overige (maatschappelijke) organisaties

Het zoveel als mogelijk betrekken van bewoners bij bovengenoemde punten.

Naast de afstemmingsfunctie stelt het BPY zich ten doel de belangen van de bewoners van Ypenburg te behartigen bij de verschillende bij Ypenburg betrokken organisaties, zoals Gemeente Den Haag (Stadsdeel), de openbare voorzieningen (stadsverwarming, water, licht en openbaar vervoer), en alle overige relevante instanties. Ook voor evenementen die buurt-overstijgend zijn kan het BPY een initiërende en/of coördinerende rol vervullen.

Wanneer een bewonersorganisatie of bewoners buurt-overstijgende activiteiten met anderen in Ypenburg wil organiseren dan kan BPY adviseren en eventueel verwijzen naar derden die hierbij kunnen helpen. Omdat BPY een aanspreekpunt voor buurt- overstijgende zaken in Ypenburg is, heeft zij ondermeer een signalerende functie voor de wijk richting verschillende instanties zoals gemeente, politie, politiek, maatschappelijke instellingen etc.

 

Functieprofiel secretaris BPY

De functie van secretaris bij BPY is een parttime functie, waarbij hij/zij veel ruimte heeft om daar zelf invulling aan te geven. Daarnaast is de secretaris samen met de voorzitter en penningmeester belast met de algemene taken van het bestuur. De kerntaken van de secretaris bestaan uit:  

 • Het nemen van initiatieven ten behoeve van Ypenburg;
 • Het structureren van initiatieven en activiteiten bijvoorbeeld door het meerjarenbeleidsplan en/of jaarplan;
 • Het (geven van leiding aan het) realiseren van de doelstellingen van het BPY;
 • Contacten onderhouden met verschillende organisaties met belang in de wijk maar ook daar buiten;
 • Het (mede) organiseren van bijeenkomsten zoals in bestuursvergaderingen, algemene vergaderingen en themabijeenkomsten met bewoners en gemeente;
 • Het zorg dragen voor de juiste informatie binnen het bestuur en richting de bewonersorganisaties.
 • Tijdsbesteding: gemiddeld 3 à 4 uur per week

Wie zoeken we?

Een persoon met de volgende competenties:

 • Enthousiast, doener, ondernemend
 • Flexibel
 • Persoonlijke betrokkenheid bij Ypenburg
 • Langere termijn visie
 • Het opbouwen en onderhouden van een netwerk
 • Brede interesses en kennis op het terrein van bewonersparticipatie

Daarnaast is het van belang dat hij/zij flexibel genoeg met tijd kan omgaan zodat hij/zij ook indien nodig overdag tijdens kantooruren beschikbaar is voor overleg met gemeente(instellingen), politiek etc.

Waar?                                                In Ypenburg

Wanneer?                              Zo snel mogelijk

Onkostenvergoeding?           In overleg declarabele telefoon-/parkeerkosten etc.
Reiskostenvergoeding?         Geen

Werklocatie?                         Vanuit huis, maar indien gewenst is kantoorruimte met faciliteiten beschikbaar in het Piet Vink centrum

Voor meer informatie omtrent deze uitdaging kunt u bellen met Walter van Krieken 06 31528830 (voorzitter BPY) of Rolf van Kouwen 06 1135 86 36 (penningmeester BPY). Bent u geïnteresseerd? Neem direct contact op met Walter van Krieken en Rolf van Kouwen.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn