Menu

Voorzitter Bewonersplatform Ypenburg neemt afscheid

De_scheidende_Voorzitter_Maarten_van_Muijen.jpgHij is zes jaar voorzitter van het BPY geweest, en nu stopt hij. Over die zes jaar en over tal van andere zaken die de revue zijn gepasseerd gedurende die periode praat ik bij hem thuis. 72 jaar is hij nu , maar van slijtage is beslist geen sprake!

Hoe kijk je op die periode terug ? Maarten: "met gemengde gevoelens. Ben ambitieus aan deze taak begonnen om als zes bewonersorganisaties van Ypenburg meer gezamenlijk op te trekken zodat we ook het algemeen belang van onze wijk kunnen dienen. Samen met enthousiaste en betrokken mensen. Dat is niet altijd even gemakkelijk geweest. Dat komt ook doordat er te weinig mensen zijn die hun schouders eronder willen zetten om bestuurlijke taken te vervullen. Het belang van de eigen straat of buurt en de korte termijn wegen vaak zwaarder"

Doelstelling BPY is onder andere belangenbehartiging van bewoners; is dat voldoende uit de verf gekomen? Maarten: "Het BPY wordt serieus genomendoor de politiek en door het stadsdeel. Belangenbehartiging van de bewoners in brede zin staat centraal bij al die gesprekken. Niet alles is realiseerbaar, maar we hebben goede dingen bereikt"

Hoe heb je de samenwerking ervaren tussen SDK, Bewonersorganisaties etc.? "In het begin lag dat best wel moeilijk voor wat het SDK betreft. Langzamerhand is het meedenken en daardoor constructiever overleg tot stand gekomen. De stadsdeeldirecteur Anita Vos is daar ook een voorstander van. Met de bewonersorganisaties is er via de bestuursleden in het BPY goed overleg. Blijven nadenken wat er op Ypenburg moet gebeuren en zorgen dat er voldoende actieve en meedenkende bestuursleden zijn" aldus Maarten..

Waar ben je het meest trots op wat je hebt bereikt met BPY? Maarten: "Wij hebben een uitstekend communicatienetwerk opgebouwd die de burgervolledig informeren over Ypenburg zaken. ( dank je Dick en commissie PR) . Een prima website die de burger ook van allerlei informatie voorziet. We hebben bereikt dat er een tramhalte bij De Reef is gekomen, P&R station Ypenburg, bomen op het talud, wandelpad rond Bosplas en (via Vlietrand Groen) is bereikt dat de Vlietzone niet volgebouwd wordt. En de uitbreiding van de WKK centrale van Eneco gaat niet door! Op het gebied van sociale cohesie uitwisseling informatie en afstemming tussen Bewonersorganisaties, Commissie PR en Communicatie. Wat netwerken betreft uiteraard ontmoetingen met SDK, Eneco met betrekking tot tarieven, veiligheid, energiebesparing/duurzaamheid. Gesprekken met gemeenteraad/college, en Politiek Debat . Zo houden we de politiek scherp. Ook het Waterfestijn, dat in de loop der jaren is uitgegroeid tot een niet meer weg te denken fenomeen.

Wat ik nog wel wil benadrukken dat wij een uitstekend administratief informatiepunt hebben. Deze dame zorgt voor de discipline waar nodig en is ons vaste informatiepunt over subsidies en andere bewonerszaken. Zij is een grote steun voor ons"

Wat is een belangrijke eigenschap waaraan de nieuwe voorzitter moet voldoen? " hij/zij moet samenbindend vermogen als eigenschap bezitten, Maar ook moet hij/zij bevorderen dat er veel duidelijker resultaatafspraken gemaakt worden. Op zijn tijd corrigerend kunnen optreden en mensen enthousiasmeren. Scherp kunnen onderhanden en de medebestuursleden ''bij de les houden" zo zegt Maarten

Wat had je nog graag willen bereiken maar wat je helaas niet is gelukt ? Maarten: "graag gewild dat er voor 2015 een ambitieus jaarplan lag van het BPY met bestuursleden die tijd en energie hebben om Ypenburg nadrukkelijker op de kaart te zetten.

Plannen die voor Ypenburg van groot belang kunnen zijn, onder andere het vergroten van de duurzaamheid en tijdig inspelen op parkeer-en vervoersproblemen in de wijk. Er is nog veel te doen, dat kan alleen met voldoende mensen die lol hebben in bestuurlijke/politieke zaken. We moeten er voor zorgen dat het Stadsdeel en de politiek niet om ons heen kunnen. Zo krijg ik recentelijk signalen dat, in afwijking van de afspraken met het Stadsdeel om een discussie over het parkeerbeleid met de bewoners te voeren voor heel Ypenburg, op korte termijn een nieuwe regeling voor het parkeren rond het winkelcentrum, geïsoleerd en zonder stevige inspraak wordt ingevoerd, inclusief tariefsverhoging **. Dat kan natuurlijk niet!."

Wat wil je verder nog kwijt? "Ik hou een goed gevoel over deze tropenjaren. Tevreden dat ik namens het BPY bij belangrijke zaken gesprekspartner ben geweest en die tot een goed einde heb mogen brengen. Laten we onze zegeningen tellen . Er lopen gelukkig heel wat hartelijke, enthousiaste en betrokken mensen rond waarmee ik heb mogen samenwerken. We zijn op de goede weg! Ik hoop dat de nieuwe voorzitter dit continueert: Dat verdient Ypenburg" aldus Maarten

En nu lekker thuis genieten ? Ik zou doodongelukkig zijn als ik niets om handen had. Mijn vorige werkzaamheden bestaande uit ontwikkelingsprojecten coördineren bij de PUM in ontwikkelingslanden kan ik niet meer doen vanwege de behaalde leeftijdsgrens, maar ik ga aan de slag bij Vluchtelingenwerk Nederland in Den Haag. Uiteraard blijf ik Ypenburg volgen. Zal De Eendracht met veel interesse en kritisch blijven lezen"
** Noot van de redactie: huidig uurtarief blijft voorlopig gehandhaafd.

V1.0 Profiel Voorzitter vereniging Bewonersplatform Ypenburg (BPY).docx V1.0 Profiel Voorzitter vereniging Bewonersplatform Ypenburg (BPY).docx

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn