Menu

Levendig Politiek Debat in de Ypenburg Arena

 

Deze stellingen- men had de keuze uit ja- nee- geen mening- had men ruim van te voren ontvangen om de dames en heren politici te kans te geven hun standpunt te bepalen en de bewoners daarover te kunnen informeren.

 

Aanwezig waren: Voor het CDA Mohamed Mahawat Khan, voor de PvdA Lobke Zandstra, de VVD was vertegenwoordigt door Nathan Soomer, de SP door Nurhaya Lepelaar, voor de Partij voor de Dieren was er Christine Teunissen, de Haagse Stadspartij met  Joris Wijsmuller, D66 met Ingrid van Engelshoven, voor Groep de Mos/Ouderenpartij was er Shera Rostamkhan, Groen Links was vertegenwoordigt  door Inge Vianen, het CU/SGP door Bert Jan Urban, de Libertaristische Partij door Ko Pallieter en voor OPA was Piet Breijder aanwezig. De PVV was ook uitgenodigd, maar van die partij was niemand van aanwezig.

 

 Nadat BPY voorzitter Maarten van Muijen de aanwezige politici en de ca. 60 bewoners welkom had geheten, was het woord aan bestuurslid Herman van der Helm die een uitleg gaf over de te volgen procedure. Om alle standpunten goed in kaart te kunnen brengen hield medebestuurslid Jan Den Blanken het scorebord bij. Bij iedere stelling nam Herman van der Helm op de van hem bekende wijze diverse interviews af.

 

Voor alle duidelijkheid volgen hieronder de stellingen met daarbij de politieke keuze. De totale keuzeresultatenlijst kunt u bij de foto’s vinden.

Stelling 1 :  Meer P+R ruimte bij het NS station in Ypenburg.  De huidige P+R parkeerplaats is succesvol maar inmiddels te klein. Om meer mensen te bewegen met OV te reizen is uitbreiding noodzakelijk. 11 partijen waren het eens met de stelling, 1 partij was tegen.

 

Stelling 2: Winkelcentrum aantrekkelijk maken. De aantrekkelijkheid van het winkelcentrum op Ypenburg moet worden vergroot door de leegstand te beheersen, de variatie te vergroten en de omgeving te verfraaien. Grote eensgezindheid bij alle partijen voor deze stelling! Alle 12 stemden voor. Extra punt van aandacht is het betaald parkeren. Men wil hier vanaf door bijvoorbeeld 2 uur gratis parkeren in te voeren.

 

Stelling 3: Doorstroming op doorgaande wegen moet worden verbeterd. De doorgaande wegen (rondwegen) op Ypenburg gestaan over het algemeen uit 1 rijstrook. De bus die op deze wegen rijdt stopt op de rijbaan. Bushaltes moeten insteekhavens krijgen. 11 partijen stemden voor, 1 partij tegen.

 

Stelling 4: Meer maatregelen voor de reductie van fijnstof.  De actuele kennis over deze schadelijke effecten van fijnstof maken het noodzakelijk dat hier fors op wordt ingezet. De maatregelen die nu zijn genomen op de geluidswal zijn onvoldoende. Voor dat men tot stemming overging kregen de aanwezigen nog een nadere toelichting van Maarten van Muijen. 7 partijen stemden voor, 2 tegen en 3 partijen onthielden zich van stemming.

 

Stelling 5: Meer zelfstandige woonruimte voor jongeren. Er is binnen afzienbare tijd een grote groep jongeren die Ypenburg zal verlaten. Dat is onwenselijk voor de bevolkingsopbouw. Op elke mogelijke bouwplek vanaf nu zal uitsluitend voor jongeren worden gebouwd. Over deze stelling werd onderling hevig gediscussieerd en standpunten weerlegd. Uiteindelijk werd er gestemd: 3 partijen voor, 7 tegen en 2 onthoudingen.

 

Stelling 6: Professionele begeleiding van vrijwilligers gegeven door de gemeente ipv BO’s.  In de door de overheid zo gewenste “participatiemaatschappij” zullen veel meer vrijwilligers actief zijn. Dit vraagt om meer professionele ondersteuning en begeleiding. BO’s krijgen er minder geld voor dus de gemeente neemt deze taken over. Ook over deze stelling werd heftig gediscussieerd. Standpunten stonden vaak lijnrecht tegenover elkaar. Uiteindelijk stemden er 2 partijen voor, en 10 tegen.

 

Stelling 7: Buurtcentra veel prominentere functie.  Dat betekent: geenbezuinigingen op de buurtcentra, een klantvriendelijker opstelling en een ”buurt-uitstraling”.  Voor deze stelling waren 8 partijen voor, 3  tegen en 1 onthouding.

 

Stelling 8: Geen uitbreiding van het stadsverwarmingsnet. Er wordt ingezet op alternatieve energiebronnen. Een belangrijk onderwerp gezien de recente klachten over lekkages e.d. Maarten van Muijen gaf een nadere toelichting. De politici waren verdeeld. Men vroeg zich af onder meer af welke alternatieve bronnen er zijn. Daar moet onderzoek naar gedaan worden. 9 partijen waren voor de stelling,  1 tegen, 2 onthoudingen.

 

Stelling 9: Parkeervoorzieningen en in-en uitstapmogelijkheden voor rolstoelgebruikers moet worden uitgebreid.  Hierbij wordt ook gekeken naar de leegstand in de parkeergarages die beter moeten worden benut. Op enkele cruciale plekken komen in-en uitstapmogelijkheden zonder dat hierdoor het overige verkeer wordt gehinderd. 11 partijen stemden voor, 1 partij tegen.

 

Stelling 10: Fietspad langs de A4 en TNO naar de Westvlietweg aanleggen. Er is nu geen doorgaand fietsverkeer mogelijk langs de buitenrand van Ypenburg. Alle 12 partijen stemden voor deze stelling.

 

Met deze laatste uitslag kwam een eind aan een toch wel enerverende en boeiende avond. De politici waren het lang niet altijd met elkaar eens, er waren regelmatig pittige meningsverschillen, maar daardoor ontstonden er ook goede discussies. Ook de bewoners en belangstellenden in de zaal lieten regelmatig hun stem horen en leverden op die manier ook een prima bijdrage aan de discussies. Belangrijke Ypenburgse zaken waar een duidelijke uitspraak over is gedaan zijn:

1. Meer P+R ruimte bij NS station.

2. Winkelcentrum verbeteren.

3. Doorstroming doorgaande wegen bevorderen.

4. Buurtcentra veel prominentere functie.

5. Geen uitbreiding stadsverwarmingsnet.

6. Fietspad langs de A4 en TNO aanleggen.

 

Rond 22.30 uur sloot BPY voorzitter Maarten van Muijen deze avond en bedankte hij  de aanwezige politici voor hun inbreng en de aanwezige bezoekers voor hun aandacht en reacties. Hij rekende op de steun van de politici als zou blijken dat bij de uitvoering/realisatie van de genoemde onderwerpen in de loop van de tijd problemen ontstaan.

 

Een extra woord van dank was er voor de mensen van de catering in het Piet Vink centrum en het organisatieteam Politiek Debat.Politiek Debat 1Politiek Debat 2politiek debat 3Politiek Debat 4Politiek Debat 5Politiek Debat 6

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn