Menu

Verslag BPY vergadering van woensdag 27 november 2013

Evaluatie periodiek overleg stadsdeeldirecteur

Er is een open overleg geweest met duidelijke opstellingen. Meer structurele onderwerpen zoals verkeer, parkeren, ruimtelijke ordening, milieu vallen buiten de bevoegdheid van het stadsdeel: het BPY gaat die onderwerpen op de juiste plek aan de orde stellen. Prioriteiten/verwachtingen stadsdeel komen niet altijd overeen met activiteitenplan BPY; betere afstemming en tijdig melden is noodzakelijk.

 

Website Ypenburg.nu

Mede dankzij subsidietoezegging van het Stadsdeel kan onze website weer in december de lucht in, nu onder auspiciën van het BPY met een commissie van beheer bestaande uit Karst Overwijk en Laura van der Helm. In Githa Mourits is tevens een nieuwe enthousiaste web journaliste gevonden; de toekomst ziet er weer zonnig uit.

Afstudeerscriptie Clarissa Telgt heeft een interessante scriptie geschreven over VINEX locatie Ypenburg. In het eerste kwartaal van 2014 wordt met haar hierover gesproken.

 

Nieuws uit de wijken

In alle wijken is met groot succes Halloween gevierd voor alle leeftijden. In de wijken worden nu voorbereidingen getroffen voor kerstfeestviering met de bewoners.

 

Parelroute

De Parels van Ypenburg mochten zich ook dit jaar weer in een grote belangstelling verheugen. Aanhaken bij het BPY is goed bevallen.

 

Politiek verkiezingsdebat

De datum is verschoven naar donderdag 27 februari 2014. De bedoeling is dat alle partijen worden uitgenodigd om aan de hand van een aantal Ypenburg relevante stellingen een standpunt in te nemen. Dat wordt zeer zeker een interessante avond!

 

Hart voor/van Ypenburg

Hart voor Ypenburg een delegatie van het BPY zal met de projectleider “Hart voor Ypenburg” binnenkort de voortgang, de resultaten en de toekomst van dit project gaan bespreken.

 

Kerstactiviteiten BPY

Kerstboom winkelcentrum: Op 13 december zal weer de jaarlijkse onthulling op het plein voor het winkelcentrum plaatsvinden. Voor de kinderen worden ook weer de nodige kerstactiviteiten gerealiseerd in samen spraak met de commissie Vet is Cool . Er volgen publicaties in de Eendracht en flyers.

 

Periodiek overleg Eneco

Op 6 december vindt weer het periodiek overleg plaats. Thema’s zijn: de nieuwe tarieven na vaststelling van de nieuwe warmtewet, de veiligheid van het warmtenet, de resultaten van het onderzoek naar oorzaken van lekkages en voorstellen voor verbetering, de mogelijkheid voor een “Waterbedrijf” met andere warmtevoorziening dan via Eneco. Gedacht moet worden aan bijvoorbeeld restwarmte afkomstig uit het Westland of Rotterdam.

Energiebesparingsprojecten: Deze projecten in De Bras en Bosweide lopen goed. De informatieavond “Duurzaam Bosweide” was een groot succes. De commissie van enthousiaste bewoners uit Bosweide had prima werk voorbereidend werk gedaan. Bezien wordt welke Bewonersorganisaties volgend jaar ook gebruik willen maken van de ervaring en expertise van Bosweide.

 

Januari vergadering

In deze eerste vergadering in het nieuwe jaar komen onder meer aan de orde:

  • Evaluatie Jaarplan
  • Jaarwerkplan 2014 en begroting.

De jaarvergadering zal gehouden worden in april 2014

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn