Menu

Nieuws van het Bewonersplatform Ypenburg


Wij zullen tweemaal per jaar met elkaar een aantal grotere thema’s bespreken; de thema’s van ons jaarwerkplan en meerjarenplan zullen zoveel mogelijk meegenomen worden in het activiteitenplan van het stadsdeel en omgekeerd. Verder zullen wij gezamenlijke themabijeenkomsten houden en gebruik maken van de expertise in het stadsdeel of op het Spui.

Waterfestijn 
Er is een voorlopige evaluatie besproken. Het BPY is zeer content over de organisatie van het Waterfestijn dat steeds meer, zoals het vanaf het begin ook de bedoeling was en is, een door Ypenburgers gedragen feest. Wij willen daar zeker mee doorgaan en mede dankzij de weergoden werd het evenement zeer druk bezocht.

Overleg Eneco
Het overleg met Eneco over veiligheid van de stadsverwarming naar aanleiding van lekkages, de nieuwe tarieven en het bevorderen van de duurzaamheid in Ypenburg verloopt in een open sfeer. Daar gaan wij zeker mee door. In een aantal buurten zoals in De Bras en Bosweide worden duurzaamheid bevorderende plannen opgesteld met een enthousiaste groep mensen.

Rotterdamse Baan
De ontwikkelingen met betrekking tot de Rotterdamse Baan worden kritisch gevolgd voor wat betreft de gevolgen voor Ypenburg.

Dag van de Architectuur
Naar aanleiding van de door de gemeente georganiseerde boeiende dag van de Architectuur wordt gesignaleerd dat Ypenburg ten onrechte bij dat soort gelegenheden nauwelijks aandacht krijgt terwijl juist Ypenburg als nieuwe wijk een rijk scala aan moderne architectuur te zien geeft. Het stadsdeel is in overweging gegeven om te zijner tijd als het Kunstwerk klaar is, een architectuurrondgang Ypenburg te organiseren. Ook het Haagse organisatiecomité zal gevraagd worden meer aandacht te besteden aan Ypenburg.

Houdt Ypenburg schoon
Er zal bezien worden om, in het kader van houdt Ypenburg schoon,- een dag in september- een plek aan te geven waar het onkruid welig tiert. Om die plek kan dan mogelijk een gemeenschappelijke schoonmaakactie plaatsvinden.

Bron: http://BPY.ypenburg.nu

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn