Menu

Kort verslag BPY vergadering 27 juni 2012

 
Nieuws van het Stadsdeelkantoor
GAVI-locatie gaat men geschikt maken voor parkeren t.b.v. het WK Hockey in 2014 zoals het er nu naar uit ziet.

Volkstuintje
Deelplan 20 zou eventueel gebruikt kunnen worden voor de tijdelijkheid (bijvoorbeeld 1 jaar) t.a.v. een volkstuintje. Daarna wordt waarschijnlijk de grond uitgegeven aan een ontwikkelaar voor woningbouw.
Men is begonnen met de (voorbereidende) werkzaamheden van de P.& R. zone bij het station.

Fietsbrug over de A4
Het ontwerp van het fietsviaduct wordt constructief uitgewerkt en daarna worden de voorbereidingen gestart om te komen tot een bestek, waarna uitvoering werkzaamheden medio 2014/2015 is te verwachten. De fietsverbinding is evenwel nadrukkelijk gekoppeld aan de Rotterdamse Baan en daarover zijn nog geen besluiten gevallen.

Nieuws uit de wijk/bewonersactiviteiten
De Bras-Biesland
Het bestemmingsplan De Bras is 10 jaar oud waardoor er verplicht een nieuwe is gemaakt. Het plan ligt ter inzage en hierop kan men nog 1½ maand zijn zienswijze/bezwaar maken. Verdere informatie op www.ypenburg.nu
Hyperlink: http://www.ypenburg.nu/de-bras-nieuws/bestemmingsplanwijziging-de-bras.html
Gemeenteberichten kunnen voortaan op de website van ypenburg.nu bekeken worden.

De Kaden
Bewoners maken zich zorgen over dreiging van parkeeroverlast i.v.m. werkzaamheden Park & Ride bij het station.

De Singels
Er is een mooie nieuwsbrief en een enquête verspreid in Singels. Het Singels-bestuur is voltallig. De bewonersorganisatie heeft een zeer goede beweging gemaakt. Ook is er een succesvolle buitenspeeldag georganiseerd. Er is een informatieavond geweest over een BIT in Singels.

Waterwijk
Tijdens de buitenspeeldag in Waterwijk is er een escalatie met een buurtbewoner geweest waardoor de activiteit voortijdig is gestopt. De bewoner is daarbij licht gewond geraakt.
 
Bosweide
Er was een redelijk bezoekersaantal in de stadsdeelbus. De mogelijkheid wordt onderzocht door de gemeente in overleg met de bewoners, om nog een speelterrein te realiseren.
Half augustus is de “Bosborrel”.
Begin september vind het Bosweide-tennistoernooi plaats.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn