Menu

Kort verslag BPY vergadering 30 mei 2012


- Geluidswal
In de juni vergadering van bewoners platform Ypenburg (BPY) komt de geluidswal aan de orde. Dit project valt rechtstreeks onder wethouder Sander Dekker.

 - Contactgroep nieuws en pr
Heeft een nieuwe voorzitter. Deze heeft een communicatieplan opgesteld dat na afronding in de contactgroep naar het bestuur van het BPY wordt gezonden.
 - Subsidiesystematiek
Bij de afd. communicatie van de gemeente is een website in de maak die duidelijkheid geeft over de nieuwe subsidiesystematiek leefbaarheid en bewonersparticipatie. Daarin wordt opgenomen de QA-lijst (vragen+antwoordlijst) die antwoord moet geven op de vele vragen die nog leven. Wat de juridische consequenties zijn voor een organisatie indien zij als rechtspersoon subsidie ontvangen voor derden, wordt nog uitgezocht en t.z.t. op die website opgenomen.
- Activiteitensubsidie
Initiatiefnemers kunnen nog steeds een aanvraag activiteitensubsidie indienen op het stadsdeelkantoor. Het advies is om daarmee niet te lang te wachten, maar wel vooral te blijven komen met leuke en goede initiatieven en activiteiten.
- Stadsgewest Haaglanden, Prov. ZuidHolland en RWS houden op 11 juni in het stadsdeelkantoor een informatieavond voor bewoners over MIRT-verkenning Haaglanden “A4 passage”. Het gaat over een toekomstige aanpassing aan de Rijksweg A4 en de vier hoofdinvalswegen van Den Haag om het plaatselijk verkeer en doorgaand verkeer zoveel als mogelijk te scheiden. Info staat ook op http://www.mirtverkenninghaaglanden.nl Op deze site uitgebreide informatie onder het kopje “de MIRT Verkenning Haaglanden in 5 minuten.


Nieuws uit de wijk/bewonersactiviteiten
De Kaden
Hebben meegedaan aan de lenteprijs van Fonds 1818 en het AD door het insturen van een project. Het is nog afwachten of het idee wordt gehonoreerd.
Morgenweide
Ruim 500 kinderen hebben meegedaan aan het voorjaarsfeest. Het is een groot succes geweest. De rode dubbeldekkerbus is door ± 20 bewoners bezocht. Op 3 september komt de dubbeldekkerbus in Singels, 5 november in Waterwijk en 3 december in De Kaden. Het stadsdeelkantoor komt de bewoners in bovenstaande buurten raadplegen over de wijkleefbaarheid.
De Singels
Singels werkt druk aan de pr en hebben inmiddels de 1e nieuwsbrief uitgegeven. Er wordt hard gewerkt aan het opzetten van een Buurt interventie team. Ook wordt er een enquête gehouden om te horen wat bewoners zouden willen aan verbetering, vernieuwing, verandering etc.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn