Menu

Kort verslag BPY vergadering 25 april 2012


Schooltuintjes op braakliggend terrein
Aan de Gele Lis worden schooltuintjes aangelegd. 

Hofbad zwembad
Er is voldoende tijd ingeruimd voor recreatief zwemmen. Exacte tijden zullen op een later moment worden vastgesteld/gepubliceerd. In juni komt er een open dag voor de wijkbewoners.

Rode dubbeldekkerbus
Bewoners kunnen vragen en opmerkingen over de directe woonomgeving kwijt tijdens de toer. De komende maanden komt de bus telkens in een andere buurt. De Bo’s worden betrokken bij de voorbereiding van de bustoer en eventuele vervolgactiviteit (bijvoorbeeld een wijkschouw) in de betreffende buurt.
 
Geluidswal en afvangen fijnstof
Is een project waar het BPY zijdelings aan meewerkt. Er zijn 2 bewoners die in de projectgroep namens de bewoners zitting hebben. Vanuit de gemeente is er helaas nog geen groen licht gegeven, eerst willen ze voldoende financiële zekerheid alvorens verder te gaan met dit project.
 
Waterfestijn Ypenburg 2012
Wordt gehouden op 3 juni voor alle bewoners van Ypenburg e.o. Het Waterfestijn maakt ook deel uit van de festiviteiten rond het 10-jarig jubileum van de wijk Leidschenveen-Ypenburg.

Nieuws uit de wijk/bewonersactiviteiten
De Kaden
In de buurt worden steeds meer huizen opgeleverd. Er is een nieuwe speeltuin opgeleverd, waar veel gebruik van wordt gemaakt. De loopbrug richting Nootdorp gaat er in de tweede helft van dit jaar komen. Rond het EK-voetbal worden een aantal activiteiten georganiseerd door de BO.

Morgenweide
Er wordt in mei een zomermiddag georganiseerd.

De Bras-Biesland
Tijdens de herdenkingsdienst van de slag om Ypenburg op 10 mei zal de Bras-Biesland namens de bewoners van Ypenburg de kranslegging doen.

De Singels
Er komt een nieuwsbrief die huis-aan-huis wordt verspreid. Met deze nieuwsbrief wordt er bij wijkbewoners aangebeld om bestuursleden/vrijwilligers te werven.

Bosweide
Heeft een goed bezocht lentefeest gehad.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn