Menu

Kort verslag Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering BPY 2012


Inhoudelijk jaarverslag 2011 en jaarwerkplan 2012
Het BPY zet zich breed in voor de leefbaarheid en participatie in geheel Ypenburg, helaas wordt dit niet altijd opgemerkt door de bewoners. Het BPY is niet zichtbaar in de wijken. Niet veel bewoners zijn actief geweest.

Communicatie tussen BPY en de wijken en het uitdragen van de doelstelling vinden de leden belangrijk. Evenals het belichten hoe de organisatiestructuur bo’s c.q. BPY in Ypenburg geregeld is en wat het doet voor de bewoners. Het waterfestijn door en voor de bewoners van Ypenburg is daarin een belangrijk voorbeeld. Er is een communicatieplan gemaakt, afgesproken wordt dat het dagelijks bestuur kijkt naar welke punten hieruit verbetert kunnen worden. Daarnaast hoe het jaarverslag BPY 2011 naar de bewoners gecommuniceerd wordt.

Het jaarwerkplan 2012 zal volgend jaar naast het jaarverslag 2012 gelegd worden om vast te stellen wat hieruit gerealiseerd is.

Financieel jaarverslag 2011
De penningmeester licht het financieel jaarverslag toe. De kascontrolecommissie bestond uit afgevaardigden van Morgenweide en De Kaden. Zij hebben het financieel jaarverslag en het gevoerde beleid in 2011 gecontroleerd en goed bevonden.

Bestuurssamenstelling BPY
Nadat door de voorzitter de statuten zijn doorgenomen m.b.t. de artikelen bestuur, bestuurssamenstelling en kascontrolecommissie is gebleken dat er verzuimd is om in de 1e ledenvergadering een uitspraak te doen over het aantal bestuurders. Dit wordt in de 2e ledenvergadering alsnog gedaan. Het voorstel is dat het aantal bestuursleden ten hoogste 17 bedraagt. Vanuit elke bewonersorganisatie kunnen 2 bestuursleden worden benoemd. Het bestuur telt 5 vacatures, t.w.: 2 voor Bosweide, 2 voor De Singels en 1 bestuursplaats voor De Bras/Biesland.

Rondvraag
De voorzitter attendeert de leden erop dat vanaf 1 januari 2013 de subsidie voor administratieve ondersteuning met 25% wordt verminderd. Daarom is het belangrijk dat er nu al nagedacht wordt door de bewonersgroepen – organisaties over hoeveel uur administratieve ondersteuning voor 2013 in de aanvragen van de activiteitensubsidie wordt opgenomen. Voor 2012 is er 31 uur opbouwwerk aan De Singels aangeboden om hen te ondersteunen bij het werven van vrijwilligers en/of bestuursleden.
 
De tramovergang van lijn 19 is zeer onveilig om dat het systeem te laat gaat bellen. Namens het BPY gaat er een brief naar de HTM en het Stadsdeelkantoor.

Het besluit om na de opening van de Braslaan, de Brasserskade af te sluiten voor autoverkeer, is uitgesteld omdat nu eerst onderzocht wordt hoeveel autoverkeer er nog gebruik maakt van de Brasserskade. In januari 2013 zal aan de hand van de onderzoekcijfers een besluit worden genomen.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn