Menu

Kort verslag BPY vergadering 25 januari 2012


Stadsdeelplan
Bestuur heeft een concept reactie aan het Stadsdeelkantoor op het stadsdeelplan geschreven. Het BPY wil het activiteitenprogramma 2013 en stadsdeelplan met het SDK bespreken.

Nieuws uit de wijk/bewonersactiviteiten
Er hebben nieuwe vrijwilligers zich aangemeld bij het BIT.

Op 20 februari is er een activiteit in Biesland waar een poging wordt ondernomen om 550 huishoudens te mobiliseren mee te praten of projectgroepen te vormen over knelpunten in de wijk zoals leefbaarheid, bewonersparticipatie, workshops enz. Vestia, politie gemeente enz. zullen ook hiervoor worden uitgenodigd.

Saamhorigheid/Activiteiten
- Op woensdag 22 februari is er de jaarvergadering van het BPY. De bewonersorganisaties kunnen met hun gehele bestuur de jaarvergadering bijwonen. Op de agenda o.a. financieel jaarverslag 2011, begroting 2012 en jaarwerkplan BPY 2012.
- De kerstbomen waren over het algemeen van goede kwaliteit en de reacties waren zeer positief. Voor herhaling vatbaar.
- Het buurtdiner is goed bezocht door de wijkbewoners.
- De Oud- en nieuwviering is in Biesland onrustig geweest.
- Het stadsdeel Ypenburg bestaat dit jaar 10 jaar. In dit kader wil het SDK iets extra’s voor de wijk doen. Waarschijnlijk zal dit gebeuren tijdens het Waterfestijn op 3 juni. Nadere informatie volgt.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn