Menu

Kort verslag BPY vergadering 30 november 2011


Infrastructuur Ypenburgse Boslaan
Drie heren van DSB (Dienst Stadsbeheer) geven uitleg over de herinrichtingsplannen van de Ypenburgse Boslaan. De bebouwing van Ypenburg is nog niet af, met name het stuk bij de A-12 is nog in ontwikkeling. Aan de hand van een verkeerssimulatie voor de situatie in 2020 is gebleken dat de huidige weg de verkeersafwikkelingen dan niet meer aan kan. Diverse maatregelen zullen er worden genomen. De bewoners van de betreffende buurten zullen in 2012 geïnformeerd worden door de gemeente middels een nieuwsbrief en er komt een site waarop de laatste stand van zaken wordt vermeld.

Projectgroep Waterfestijn 2012
Het Waterfestijn vindt plaats op zondag 3 juni. Hiervoor zal activiteitensubsidie worden aangevraagd.

Saamhorigheid/Activiteiten
-Op woensdag 22 februari is er de jaarvergadering van het BPY. De bewonersorganisaties kunnen met hun gehele bestuur de jaarvergadering bijwonen. Op de agenda o.a. financieel jaarverslag 2011, begroting 2012 en jaarwerkplan BPY 2012.
-De kerstbomen voor de wijk zijn collectief besteld en worden op 16 december afgeleverd. De leverancier haalt ze op 27 december weer op.
- Er is overleg geweest op het stadsdeelkantoor en een beleidsmedewerker van de burgemeester om ervoor te zorgen dat de oud- en nieuwviering in Ypenburg rustig kan verlopen
- Op 21 januari zal er in het winkelcentrum een nieuwjaarsborrel plaatsvinden.
Leden van BPY en Bewonersorganisaties zullen meehelpen met de op- en afbouw. Ook zullen zij bewoners aanspreken om een praatje te maken over de wijk.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn