Menu

Kort verslag BPY vergadering 26 oktober 2011

Tekort bestuursleden bij bewonersorganisatie Singels
Drie bestuursleden van de bewonersorganisatie Singels leggen hun functie aan het eind van 2011 neer. Hun inzet zal erg worden gemist. Er is namelijk nog niemand om het stokje van hen over te nemen. Het betekent ook dat er in Singels straks wellicht geen bewonersorganisatie meer is die voor de belangen van de bewoners op kan komen.
De overgebleven bestuursleden laten het er niet bij zitten. Zij gaan op zoek naar bewoners die Singels een warm hart toedragen en het bestuur willen versterken.


Kerstactiviteiten in Ypenburg

Traditiegetrouw worden er door de bewonersorganisaties, Stichting Evenementen Ypenburg/BPY en de “kerstgroep” van het Piet Vinkcentrum weer allerlei kerstactiviteiten op touw gezet, zoals het plaatsen van de kerstbomen in de wijken en het ontsteken van de verlichting. Binnenkort krijgt u een flyer in de bus met een overzicht van alles wat er tijdens de kerstperiode te doen is.

Vreugdevuur/kerstboomverbranding onzeker
De gemeente heeft de oude locatie voor de kerstboomverbranding afgekeurd en een nieuwe locatie voorgesteld. Deze locatie bleek te ver uit de buurt en daardoor niet beheersbaar voor de organisatoren. Het BPY voorziet overlast in de wijk als deze publiekstrekker de komende oudjaarsnacht ontbreekt. Namens het BPY gaat er een brief met deze boodschap naar het stadsdeelkantoor, politie, wethouders en raadsfracties.


Nieuwe subsidiesystematiek voor bewonersorganisaties en bewonersgroepen

Op 18 oktober is er een themabijeenkomst geweest met het stadsdeelkantoor over dit onderwerp.
Hierover meer in een apart verslagje op deze website.
Helaas waren er niet veel bewoners aanwezig  op 18 oktober. De nieuwe subsidieregels bieden namelijk ruimere mogelijkheden dan vroeger voor bewonersgroepen die zelf iets voor hun buurt willen organiseren.


Bewonersorganisatie De Kaden ijvert voor een brug
Enkele maanden geleden wees een enquête onder bewoners van De Kaden uit dat veel bewoners het een goede zaak zouden vinden als er een brug over de weg zou komen.
Hoewel de uitkomst van de enquête is ingeleverd op het stadsdeelkantoor, heeft de gemeente er nog niet op gereageerd. Bewonersorganisatie De Kaden zoekt daarom opnieuw contact met het stadsdeelkantoor om aandacht voor deze wens te vragen. In de BPY-vergadering op 30 november kan het stadsdeelkantoor hopelijk ingaan op deze kwestie.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn