Menu

Beheersverordening Vlietzone ter inzage


Het plangebied wordt globaal begrensd door de Jan Thijssenweg en de Westvlietweg aan de westzijde, de gemeentegrens met Leidschendam-Voorburg aan de noordzijde, de A4 aan de oostzijde en de gemeentegrens met Rijswijk aan de zuidzijde. Het plangebied wordt doorkruist door de Utrechtse Baan (A12).


Het doel van de beheersverordening Vlietzone is het vastleggen van vooral de huidige planologische situatie en in enkele gevallen de bestaande feitelijke situatie. Het ruimtelijk beleid voor dit plangebied, dat thans is neergelegd in verschillende bestemmingsplannen, wordt daarmee vervangen door deze beheersverordening.


U kunt gedurende de inzagetermijn schriftelijk danwel mondeling uw opmerkingen indienen bij Burgemeester en wethouders van Den Haag,  p.a. DSO/BTD/JZ, Postbus 12 655, 2500 DP Den Haag, onder vermelding van ‘Beheersverordening Vlietzone’. Wilt u mondeling uw opmerkingen kenbaar maken, dan kunt u hiertoe een afspraak maken via telefoonnummer 070-752 5109.


Inloopavond

Op woensdag 14 september 2011, van 18.00 tot 20.00 uur, wordt voor dit plan een inloopavond gehouden in het Hotel Mövenpick, Stationsplein 8 te Voorburg.


Den Haag, 15 augustus 2011


Burgemeester en wethouders van Den Haag

namens dezen

Teammanager van de Afdeling Juridische Zaken

van de directie Bouwen, Toezicht en Dienstverlening

van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling

mr. R. Sakkee.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn