Menu

Verslag BPY vergadering


Succesvolle proef met warmtecirculatiepompen:
Enkele bewoners hebben bij wijze van proef een warmtecirculatiepomp in hun woning geïnstalleerd met het doel om energiekosten te besparen. De proef was een succes, want de pomp leverde een bezuiniging van zo’n € 300/jaar op. Ook dit jaar is het weer mogelijk om subsidie te krijgen voor energiebesparende maatregelen in uw huis. Het BPY organiseert in september een bijeenkomst om belangstellenden te informeren.Thema wordt : duurzaam Ypenburg. Een aantal energiebesparingsmogelijkheden  zal de revue passeren.Meer nieuws over deze bijeenkomst volgt.

Geluidswal en afvangen fijnstof:
Het ziet ernaar uit dat er langs de A13 een geluidswal komt met een systeem om fijnstof op te vangen. Het systeem om fijnstof op te vangen is het eerste in zijn soort in Nederland ( innovatie van TNO) en zorgt ervoor dat er aantoonbaar minder fijnstof in de nabijgelegen wijk terecht komt.

Slotbijeenkomst uitgangspunten A4-Vlietzone:
Tijdens de slotbijeenkomst bleek dat er geen geld is om de Vlietzone te ontwikkelen.Wel zal een uitgangspuntennota geformuleerd worden als kader voor langere termijnontwikkelingen. Voor de korte termijn wordt de huidige situatie ook formeel bevroren via een zgn beheerverordening.  De aanleg van de Rotterdamse baan gaat wel door, maar het is nog niet duidelijk in welke vorm. Het beheer van de Vlietzone valt grotendeels onder stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg maar ook daar is nauwelijks extra geld voor het betalen van bijvoorbeeld wandelpaden door de Vlietzone. Het TNO-terrein  (wij streven naar het realiseren van een parkgebied) en de strook langs de A12 wordt uitgezonderd van de beheerverordening. (Dus uitkijken geblazen!) Het BPY houdt contact met Stg Meyvliet en zal u op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.

Het Waterfestijn:
Het Waterfestijn trok dit jaar rond de 1000 bezoekers. Om van het festijn een traditie te kunnen maken. zijn er nog enthousiaste buurtbewoners nodig voor de Evenementencommissie. Is dit iets voor u? Mailt u dan naar:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn