Menu

Geld voor initiatieven in de wijk gaat naar stadsdelen


Het doel van het raadsvoorstel is om de bureaucratie te verminderen en bewonersparticipatie te vergroten. Dat gebeurt door 16 bestaande regelingen samen te voegen. Het gaat hierbij om een subsidiebedrag van ongeveer € 8 miljoen. Dit bedrag wordt verdeeld over de 8 stadsdelen.

De 16 regelingen die worden gebundeld hebben allemaal te maken met het stimuleren van onderlinge betrokkenheid in de wijken. Verantwoordelijkheid nemen voor de eigen wijk en buurt en vrijwilligerswerk doen, zijn hierbij belangrijk. Net als kleine uitgaven voor leefbaarheid. U kunt hierbij denken aan de regelingen Miljoen voor Groen, Jouw idee en Straatfeesten.
De uitvoering van de regeling vindt op stadsdeelniveau plaats. Daar worden subsidieaanvragen beoordeeld en al dan niet gehonoreerd.

Invoering in delen
De regeling wordt deel voor deel ingevoerd. In 2011 worden de eerste 10 bestaande regelingen al samengevoegd. Dit is een bedrag van ongeveer € 4 miljoen. De overige 6 regelingen gaan in 2012 over. Dit invoeren in delen is nodig omdat er ook instellingen bij betrokken zijn die al in november 2010 duidelijkheid kregen over de omvang van de subsidie voor 2011.

Wethouder Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Dienstverlening): 'We maken budgetten beter bereikbaar voor de inwoners van de stad. Heb je een goed idee voor de eigen wijk of zie je een knelpunt in de buurt dan kun je er via het eigen stadsdeel sneller iets mee doen. Het wordt eenvoudiger om aan de slag te gaan in de eigen wijk. Daar is het dit college om te doen.'

 

Bewonersorganisaties
Het college komt in de loop van 2011 met een apart raadsvoorstel over een beleidskader bewonersorganisaties. Deze organisaties spelen een prominente rol bij het stimuleren van activiteiten in de wijk. Bij dat raadsvoorstel worden de reacties betrokken die tijdens stadsdeelgesprekken naar voren kwamen op het beleidsvoornemen van het college met betrekking tot de bewonersorganisaties.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn