Menu

PvdA wil zwemmen in De Blauwe Loper

Het water is ongeschikt als zwemwater doordat de plas bij langdurige uitval van het rioolgemaal zou dienen als riooloverstortgebied. Lobke Zandstra, medewoordvoerder en eveneens raadslid voor de Haagse PvdA: “Dat is natuurlijk dood –en doodzonde. Daarom willen wij dat het college er op toeziet dat dit niet meer gebeurt. Het zou toch fantastisch zijn als de bewoners van Ypenburg straks op warme dagen heerlijk in de plas kunnen spelen en zwemmen?”

 

Schriftelijke vragen
Zwemmen in De Blauwe Loper - Jos de Jong en Lobke Zandstra
Wo 22 Dec 2010

Den Haag, 22 december 2010


Onderwerp: De Blauwe Loper

Aan de voorzitter van de gemeenteraad, de heer J.J. van Aartsen,

Het grootste recreatiegebied in Ypenburg, De Blauwe Loper, ligt aan de rand van Waterwijk, tussen het centrum en de Rijswijkse Waterweg. Op de plas mag gerecreëerd worden; bijvoorbeeld met een bootje of een kano. De Blauwe Loper is echter geen zwemwater. Vroeger was er een strandje aan de plas. Dit is echter verwijderd omdat het de indruk wekte dat in de plas gezwommen kon worden.

Op basis van artikel 38 van het Reglement van Orde stelt de PvdA-fractie de volgende vragen:


1. Bent u met de PvdA van mening dat het voor de wijk heel goed zou zijn als de Blauwe Loper intensiever voor recreatie gebruikt zou worden?

2. Klopt het dat de Blauwe Loper dient als riooloverstortgebied bij langdurige uitval van het rioolgemaal (meerdere dagen achtereen) gelegen direct naast de Blauwe Loper, en dat het daarom niet gebruikt kan worden als zwemwater?

3. Klopt het dat u onderzoek doet naar het aantal maal dat het gebied daadwerkelijk gebruikt is als riooloverstort? Zijn de resultaten van dit onderzoek al bekend? Zo ja, wat zijn de resultaten? Zo nee, wanneer worden de resultaten verwacht?

4. Op welke wijze gaat u proberen om de plas beschikbaar te maken als zwemwater?

 

Jos de Jong en Lobke Zandstra
PvdA

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn