Menu

Brief naar Den Haag over Rotterdamsebaan

 

Twee dagen later werd namelijk de Nota van Uitgangspunten Rotterdamsebaan in de Haagse raad vastgesteld. De raad schrijft dat zij vindt dat er geen zekerheid wordt geboden over voor haar twee essentiële voorwaarden.

 

Dit zijn het zoveel mogelijk opschuiven van de tunnelmond richting Knooppunt Ypenburg om de Vlietzone groen te houden en het voorkomen van sluipverkeer in de toekomst. De brief vervolgt dat de komende drie maanden deze eerst voldoende moeten worden uitgewerkt. De raad meent dat een serieuze uitwerking van groot belang is voor constructieve bestuurlijke verhoudingen en samenwerking tussen beide gemeenten.

 

Nu iets doen

De Rotterdamsebaan werd vorige week dus in de commissie OG besproken. Volgens R. Kniesmeijer (GroenLinks) is zijn partij nooit voorstander geweest van dit project. "Maar als je nu nog iets wil verbeteren aan dit project, dan moeten we nu iets doen."

 

J. Schellings (D66) wil weten of de meerderheid van de raad een motie die hij gaat voorbereiden, steunt. "Het is goed dat bij een open democratie mensen weten of het voorstel wel of niet gesteund wordt". Hij doelt hier op het collegevoorstel Raakvlakanalyse Rotterdamsebaan.

 

"De bereidheid om te gaan praten, die is er zeker", aldus P. Baeten (VVD).

Er is volgens M. van Giezen (PvdA) een aantal opmerkingen over de Nota van Uitgangspunten gemaakt. "Is het mogelijk om die formeel nog aan de raad van Den Haag mee te geven?" Per brief bijvoorbeeld?

Schellings: "Kunnen we in de brief niet zetten dat de commissie het verlengen van de tunnel en het tegengaan van het sluipverkeer absolute voorwaarden zijn om constructief mee te werken?"

 

Van Giezen: "Ik ben zeker bereid mee te denken", maar zij wil wel weten hoe het college hier tegenover staat. Daarna wil zij de brief eerst met haar fractie overleggen.

 

Golfbaan op verkeerde plek

Schellings: "Maar is het niet belangrijk dat de brief voor de raadsvergadering bij Den Haag ligt?" Daar is Van Giezen het mee eens.

 

Ook M. Jansen (CDA) kan zich vinden in een brief. "Een motie is een vrij zwaar middel. Wij moeten nu niet al een motie aannemen, waarbij wij het verlengen van de tunnel en tegengaan van sluipverkeer absoluut als voorwaarden aannemen".

P. Rozenberg (VLLV) stelt de commissie voor direct al een eerste concept-brief te maken. "Een ander punt is: Hebben we een raadsvergadering nodig om de brief goed te keuren? Want dat wordt gezien de termijn lastig."

Dan gaat hij nog even in op een van de insprekers. Hij begrijpt dat als de golfvereniging Leeuwenbergh wil blijven voortbestaan, dit niet de goede locatie is. Hij verzoekt het college mee te werken aan het realiseren van een golfbaan op een nieuwe locatie. "Wat er ook met de tunnelmond gebeurt, zij zitten daar niet op de juiste plek."

 

Insprekers over Rotterdamsebaan

Vijf insprekers maakten tijdens de commissie OG van vorige week gebruik van hun spreekrecht om hun ongenoegen te uiten over de plannen voor de Rotterdamsebaan .

 

De eerste inspreker spreekt namens de bewonersstichting Park Leeuwenbergh. Toevallig kwam hem ten ore over de Nota van Uitgangspunten die enkele dagen na deze commissievergadering in de Haagse raad wordt besproken. "Wat gaat u doen om er voor te zorgen dat uw punten (red: raad Leidschendam-Voorburg) in deze Nota van Uitgangspunten komen?", vraagt hij de commissie.

 

Den Haag wil de tunnelmond zo dicht mogelijk bij Knooppunt Ypenburg aanleggen. Ook onze gemeente wil dat. Maar er is geen geld. "Je kunt met een project toch geen leefklimaat verzieken omdat voor de bescherming van dit leefklimaat geen geld is?"

 

Alternatieve locatie golfbaan

De tweede inspreker is voorzitter van de Leidschendamse golfvereniging Leeuwenbergh. "Wij zijn de golfbaan in de A4-Vlietzone waar de tunnelmond de grond ingaat. Ooit begonnen op Leidschendams grond, maar nu al jaren een Haagse golfbaan met 18 holes met A-status."

 

Volgens hem is de golfvereniging een van de grootste in Haaglanden. Ook hij is toevallig op de hoogte gekomen van deze stukken. "Eerst werden wij bedreigd door het Plan van Aanpak Uitwerking Structuurvisie Den Haag 2020 met 6500 woningen in de Vlietzone. Nu de dreiging van de Rotterdamsebaan. In 2013 wordt de golfbaan geamputeerd door een tunnelmond en dat betekent nog maar een halve golfbaan."

 

"Hervestiging in dit gebied is uitgesloten. Met medeweten van het gemeentebestuur van Den Haag hebben wij de afgelopen periode oriënterende gesprekken gevoerd met het gemeentebestuur van Wassenaar en uw college over de alternatieve locatie Kerkerhout. Maar gezien het tijdschema zou daar nu al aan gewerkt moeten worden."

De derde inspreker heeft twee vragen. "Hoe denkt de raad van Leidschendam-Voorburg de raad van Den Haag tot staan te brengen in deze besluitvorming. En welke middelen heeft het college van Leidschendam-Voorburg om de aanleg van de verlengde tunnel in de A4-Vlietzone alsnog te realiseren zodat de golfbaan wordt ontzien".

 

De vierde inspreker spreekt namens veel verontruste golfclubleden. "Den Haag is onze huisbaas. We begrijpen dat wij ons eigenlijk moeten wenden aan het Haagse loket.Maar ondanks dat: wat kunt u voor ons doen? Amputatie is onze dood. Bij een tennisclub kun je 2 banen weghalen, maar bij een golfbaan met een A-status en competitieteams is dat het einde van een verhaal."

 

"Er zijn andere locaties te zoeken, maar volgens hem is dat meer een taak van de huisbaas Den Haag. "Dat mag toch niet aan ons worden teruggeschoven?"

 

Uitstel

De laatste inspreker spreekt namens de vereniging Houd Vlietrand groen. "Ons werkgebied kent geen gemeentegrenzen." Zij heeft zitting in de Klankbordgroep en toegezegd is dat de leden goed en tijdig geïnformeerd zouden worden. Maar ook zij kwam bij toeval er achter dat de Nota van Uitgangspunten binnen enkele dagen wordt vastgesteld.

 

Zij is van mening dat Den Haag deze raadsvergadering moet uitstellen, zodat iedereen, zoals de Klankbordgroep, eerst zorgvuldig over de nota kan overleggen.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn