Menu

BPY maakt bezwaar tegen uitwerking warmtewet

volgens de zogenoemde rendementsmethode (hoeveel gas zou er nodig zijn om een bepaalde hoeveelheid warmte te leveren). Deze stukken zijn terug te vinden op www.internetconsultatie.nl onder het kopje Warmtebesluit.

 

 

TNO,  Royal Haskoning en Deens hebben op verzoek van het ministerie over de Maximumprijs adviezen in de vorm van dikke rapporten geschreven die ook via de genoemde website zijn te downloaden.

 

Naast de Maximumprijs die jaarlijks wordt vastgesteld door de NMa op basis van het Warmtebesluit volgens de Ministeriele Regeling stelt de NMa ook een Redelijke prijs vast per warmtebedrijf op basis van een Beleidsregel volgens artikel 5 lid 1 van de Warmtewet. Die redelijke prijs kent als grondslag de onderliggende kosten van de warmtecentrale en leidingnetwerken vermeerderd met een redelijk rendement (cost-plus benadering). Indien die redelijke prijs uitkomt boven de maximumprijs, dan geldt de maximumprijs. Indien dat niet het geval is geldt de redelijke prijs. 

 

Op de voorgestelde beleidsregel van de NMa heeft het Bewonersplatform Ypenburg haar zienswijze op 30 december 2009 aan de NMa kenbaar gemaakt. Omdat het onderwerp allen aangaat die zijn aangesloten op de Stadsverwarming publiceren wij hierbij voor u dit document.


Warmteleveranciers stellen dat de door de minister van Economische Zaken voorgestelde regels voor de tarieven van warmtenetten (stadsverwarming en blokverwarmingen) een rendabele bedrijfsvoering en ontwikkeling van die
"duurzame" netten onmogelijk maken. De Minister schrijft de Tweede Kamer dat zij dit laat onderzoeken. De Tweede Kamer had de Minister 8 december jl. gevraagd uiterlijk 1 februari 2010 de benodigde informatie te verstrekken.

 

De resultaten van dat onderzoek zouden op zijn vroegst in maart 2010 beschikbaar zijn. In haar brief geeft de Minister aan die datum niet te halen omdat een uitgebreid feitenonderzoek meer tijd vereist. Het (extra) onderzoek dat de Minister nu heeft aangekondigd richt zich op het effect van de maximumprijs en de redelijke prijs op de winstgevendheid van bestaande warmtenetten. De Tweede Kamer heeft op basis daarvan de voorhang van het Warmtebesluit gestuit in afwachting van meer informatie. De Minister geeft aan pas in maart 2010 op zijn vroegst resultaten van het onderzoek te verwachten. Zij is bereid de Kamer reeds op 1 februari 2010 te informeren over de voortgang van het onderzoek.


Als Bewonersplatform Ypenburg zullen wij onze bezwaren tegen de uitwerking van de Maximumprijs aan de Minister vóór 25 januari kenbaar maken. Met name de onderliggende rapporten bevatten halve waarheden.

Voor uw vragen en opmerkingen houden wij ons aanbevolen.  Adressering:  Zie afzender brief aan de NMa.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn